BİR MAYIS’IN ARDINDAN

 • Aysel Bereke

  Aysel Bereke Yazı Arşivi
  2 Mayıs 2019 /   1876 Okunma

  BİR MAYIS’IN ARDINDAN

  Çalışanların, İşçi ve emekçilerin Bayram’ı olan bir Mayıs’ da, bütün emekçilerin sorunları da gündeme gelir. Dünyamızda çalışan insanların hakları, çalışma koşulları ve mutlulukları için çözümler üretilmesi gereken bir gündür 1 Mayıs.

  Günümüzün çalışanları çoğu kez mutlu değil. Bu durum işyerlerinde verimliliği düşürürken, iş gücü kaybına da yol açıyor. Çalışanlar ve emekçiler neden mutlu değil derseniz; öncelikle iş yerlerinde çalışanların korkulu rüyası mobbing ( psikolojik baskı, yıldırma) konusu iş dünyasının en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Mobbing, bir kişi ya da grup tarafından kişiye yapılan küçük düşürücü davranış, dışlama, aşırı ve ağır iş verme, değersizleştirme, yok sayma gibi eylemlere deniyor. Üstelik anketlere göre çalışanların yüzde 80’ den fazlası en az bir kere mobbing uygulamasına maruz kaldığını söylüyor.

  İş yerinde mobbing çoğu kez yöneticiden çalışana oluyor. Bazen çalışandan çalışana, yöneticiden yöneticiye, bazen de çalışandan yöneticiye oluyor. Verimliliği düşüren mobbing uygulamaları için, bazı şirketlerin önlem aldığı ve farkındalık yaratmaya çalıştığı, insan kaynakları birimlerinin bu konuda önlem almaya çalıştıkları biliniyor ama yetersiz. Bu konuda ciddi yasal düzenlemeler ve yaptırımlar gerekiyor.

  Bunun yanı sıra çalışanların ücretlerinin yetersiz olması, sorumlulukları ve yetkileri arasındaki dengesizlik, işyerinin imkanları, yetersizlik ve çaresizlik duygusu, çalışanlara eşitsiz davranılması, iş yerindeki yıkıcı rekabet, beklentilerin yüksek olması, iş güvencesi konusunda duyulan endişeler, işini kaybetme korkusu, iş kazaları ve sendikal haklar konusu çalışanların ve emekçilerin en önemli sorunları arasında yer alıyor.

  Eğer güler yüzlü hizmet istiyorsak, çalışanların mutlu olması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Aslında işyeri verimliliğinin artması da büyük ölçüde buna bağlı. Aksi takdir de, tükenmişlik sendromu yaşayan, öfkesi burnunda çalışan insanlarla, hiç birimiz mutlu olamayız. İşini seven, mutlu insanlarla mutlu bir toplum olabilmemiz için, çalışanların hakları verilmeli ve 1 Mayıs’ lar gerçek bir bayram sevinci içinde kutlanmalıdır.


Yorum Yap