EKONOMİDE KÜRESELLEŞMENİN DÜNYAYA FATURASI

 • Aysel Bereke

  Aysel Bereke Yazı Arşivi
  12 Temmuz 2020 /   1579 Okunma

  EKONOMİDE KÜRESELLEŞMENİN DÜNYAYA FATURASI

  Ekonomide küreselleşmenin dünyaya faturası gayet ağır oldu! Dünya gezegeni, vahşi kapitalizmin ve küresel sermayenin bir avuç aç gözlü elitinin elinde, hızla tüketiliyor! Temel felsefeleri, bugün için var olan dünyadaki tüm tüketim sistemlerini, enerjiyi ve üretimi kendi kontrollerinde tutmak ve bu uğurda gerekirse, güç kullanmak, kaos yaratmak ve kan dökmek olan bu arsız küresel güçler, dünyayı da hızla kirletiyorlar! Kirlenmeden dolayı ekolojik dengeler bozuluyor, küresel ısınma belası da dünyanın başına sarılıyor! Bugün başımıza gelen virüs felaketi de onların eseri ne yazık ki!

  Ama dahası da var; dünya nüfusu hızla yoksullaşırken, dünyanın başına bela olan bir avuç “küresel elit” anormal bir biçimde zenginleşiyor! Acayip bir sosyal çarpıklık var! Şöyle ki:

  _ En fakir 48 ülkenin gayri safi milli hasılası, dünyadaki en zengin üç adamın toplam gelirinden daha az!

  _ Öte yandan dünyanın yarısına yakını günde sadece 2 Dolar’ la yaşıyor! Yani ayda 60 Dolar.

  _ Dünyadaki en zengin 100 oluşumun yüzde 51’ ini tröstler ve çok uluslu şirketler, yüzde 49’ unu ise devletler oluşturuyor!

  _ Bu tröst ve çok uluslu şirketlerin en tepedeki 200 tanesi, dünyadaki tüm gelirin yüzde 75’ ine sahip!

  _ Artık şirketler, tröstler ve çok uluslu şirketler, pek çok devletten çok daha güçlü! ( Bu yüzden de pek çok ülkede, çıkarlarına hizmet edeceğine inandıkları grupları iktidara taşımak için, para gücünden, kaos ve karışıklık yaratmaya kadar her yolu deniyorlar.)

  _ Günümüz dünyasında yaklaşık olarak en zengin sınıf, en fakir sınıftan neredeyse 80 kat daha fazla şeye sahip!

  _ Düşünsenize, dünyada silahlara ayrılan paranın sadece “yüzde biri” harcansaydı eğer, her yıl tüm dünyadaki okumamış olan çocukları okutmak mümkün olabilirdi!

  Bütün bu istatistiki veriler gösteriyor ki; adaletsizlik ve sosyal çarpıklık, dünyayı 3. Dünya savaşına götürecek boyutlarda seyrediyor! Bir matahmış gibi yutturulmaya çalışılan “ ekonomide küreselleşme”nin, gezegenimizi yok edebilecek ağır bir faturası var dünyaya! Bunu artık görmek gerek!


Yorum Yap