Etik değerlerimiz olmazsa...

 • Aysel Bereke

  Aysel Bereke Yazı Arşivi
  22 Mayıs 2021 /   1121 Okunma

  Etik değerlerimiz olmazsa...

  İnsanı insan yapan şey, “ etik değerlerinin” olmasıdır. Kökeni Yunanca “ ethos” tan ( kişilik, karakter ) anlamına gelen “ etik” kelimesinin, bizdeki karşılığı “ Erdem” ya da “ ahlak” olabilir. Etik değerlerimizle bizler, iyiye, doğruya, uyumlu olmaya, uygarlığa yöneliriz. Her şeyin daha güzele evrilmesi, “vicdan terazimizin” şaşmaması, şeffaflık, dürüstlük ve adil olmamızın yegane temeli etik değerlerimiz ve ona olan bağlılığımızdır.

   

  Eğer etik değerlerimiz olmazsa; içimizdeki iyi ile kötünün savaşını “iyi” kaybeder. Çünkü iyiyi ya da kötüyü baz almamızın sebebi, etik değerlerimizin olması ya da olmaması ile doğrudan ilgilidir! Peki nedir temel etik değerler:

   

  Önceliği insana vermek

   

  Dürüst olmak

   

  Şeffaf olmak

   

  Hesap verebilir olmak

   

  Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmak

   

  Güvenilir olmak

   

  Ölçülü olmak

   

  Adaletli olmak

   

  Sabırlı olmak

   

  Çalışkan olmak

   

  Cesaretli olmak

   

  Alçakgönüllü olmak

   

  Eski Yunan’da Sokrates, Platon ve Aristoteles erdem ahlakını savunan filozoflardır.Mutluluk ve erdem birbirleriyle ilintili iki önemli kavramdır. Bu filozoflara göre, mutluluk yaşamın temel amacıdır ve mutluluğa ulaşmanın yolu erdemli olmaktan yani etik değerlere sahip olmaktan geçer.

   

  Bu yüzden etik değerlerin hatırlatılması ve içselleştirilmesi için, bütün dünyada 25 Mayıs, “ dünya etik günü “ olarak kutlanmaktadır.

  Eğer etik değerlerimiz olmazsa; iyi insan olmayız, iyi evlat, iyi ebeveyn, iyi çalışan ve iyi yöneten olmayız.

   

  Bu konuda çok sevdiğim ve saygı duyduğum, bir gazetecinin derlediği yazıdan alıntı yapmak istiyorum. Çünkü etik değerler ve etkileri üzerine bu örnekler son derece güzel geldi bana.

   

  Bakın bu konuda neler söylenmiş: “ Bilge Platon’a” sormuşlar:

   

  Devlet nasıl yönetilir? Diye...

   

  Ya ilimle, ya zulümle. Demiş.

   

  Orhan Gazi’ye sormuşlar:

   

  En büyük zulüm nedir?

   

  Geciken adalettir! Demiş.

   

   

  Goebbels’e sormuşlar:

   

  İktidar nedir?

   

  Düşman yaratmaktır. Demiş.

   

  İkinci Ramses’e gitmişler:

   

  En büyük piramit hangisi? Demişler.

   

  Kibrimizdir! Demiş.

   

  Dördüncü Murat’a sormuşlar:

   

  Yardıma alışana ne olur?

   

  Emir almaya da alışır... diye yanıt vermiş.

   

  Çiçero’ya sormuşlar;

   

  Roma İmparatorluğu nasıl yıkıldı?

   

  İşi ehline vermedik! Diye yanıt vermiş.

   

  Stalin’e sormuşlar;

   

  En büyük korkunuz?

   

  Sokakta yalnız başıma yürümek! diye cevaplamış...

   

  Diyeceğim o ki; “ Siz, siz olun, etik değerlerinizi asla kaybetmeyin!


Yorum Yap