Göç Olgusu

 • Aysel Bereke

  Aysel Bereke Yazı Arşivi
  15 Ağustos 2021 /   882 Okunma

  Göç Olgusu

      Göç; kişilerin yerleşmek amacıyla, bir yerden başka bir yere gitmelerinin genel adıdır. Göçler, ülke içinde, ülke dışında, coğrafyalar ve kıtalar arasında olabilir! İnsanlık tarihi boyunca, çeşitli nedenlerle göç hareketleri olmuştur. Bu nedenler; siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel, savaş hali, doğal afetler, etnik, dini ya da mezhebi nedenler olabilir!

   

  Gerekçesi ya da nedeni ne olursa olsun, göçlerin sonuçları vardır. Göç, gelen göçmenlerle, gittikleri yerin yerlileri ya da sakinleri için, çeşitli sorunları yaratır, ama bazen de fırsatları getirir! Gerçek şu ki; toplumsal yapıda büyük çaplı değişim ve aşınmaya neden olan göç olgusu, ülkelerin dikkatli, hazırlıklı ve temkinli olmasıyla ve demografik yapıyı değiştirmeyecek boyuttaki sınırlı göçmen sayısıyla, en az zarar verir boyuta indirilebilir!

   

  Eğer ülkeye göçenlerle, göçmen dediğimiz insanları, kontrollü bir biçimde belirli yerlerde topluma entegre etmek, geldikleri yere uyumlu olmalarını sağlamak konusunda titiz ve seçici davranılmazsa, çatışma kaçınılmaz bir biçimde geliyor! İşte Altındağ’da olan olay, bunun son örneğidir. Bu örneklerin artmaması için, göç ve göçmenler konusunda ciddi önlemler alınmalı ve kaçak göçmenlerle ilgili işlemler geciktirilmemelidir.

   

  Toplumlar ekonomik yönden, gelen göçmenlerin kendilerine yük olmasını istemezler! Bu tarih boyunca böyledir. Tarihteki büyük göçlerin sonuçları da büyük ve yıkıcı olmuştur! Büyük göçler: Kavimler Göçü ve yine Avrupalılar tarafından 15. Yüzyılda keşfedilen yeni kıtalara yapılan göçlerdir! Bu göçler yüzünden, Roma İmparatorluğu yıkılmıştır! Amerika kıtasına, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya yönelik yoğun Avrupalı göçü de, oradaki demografik yapıyı, yerli halkların aleyhine döndürdüğü için, azınlıkta kalan yerli halklar ve kültürleri, önce azınlıkta kalmışlar, sonra da topraklarını ve bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir! Yeni gelen Avrupalı ırklar, hakim ırk oldukları gibi, oralarda hristiyanlığı da bu kıtalara yaymışlardır!

   

  Unutulmamalıdır ki kitlesel göçler, tarih boyunca dünyadaki devletlerin siyasi, kültürel , etnik ve dini yapılarında ve sınırlarında, uzun vadede büyük değişimlere neden olur! Bunu çok iyi bilen ve değerlendiren batılı ülkelerin; bugün Orta Doğu ülkelerini önce karıştırıp, sonra da göç etmek zorunda kalan o ülke insanlarını, bizim ülkemize yönlendirmeye çalışması bu yüzdendir, kendi ülkelerini koruma amaçlıdır ve son derece insanlık dışı ve mide bulandırıcı bir tavırdır! O insanlara sınır kapılarını açmak zorunda olan onlardır! O halklara yaptıklarının bir bedeli olmalı değil mi?


Yorum Yap