Vatandaş ne ister?

 • Aysel Bereke

  Aysel Bereke Yazı Arşivi
  26 Ağustos 2021 /   568 Okunma

  Vatandaş ne ister?

  Bütün dünyada, eğer bir devletin vatandaşıysanız, vatandaş olarak neleri isteyip, neleri istemeyeceğiniz aşağı yukarı aynıdır:

   

  _ Vatandaş vergileriyle maaşını ödediği siyasetçiden, yöneticilerden, devlet görevlilerinden, saygı ve sevgi çerçevesinde hizmet ister.

   

  _ Vatandaş devletten ve yönetimden, hak ve özgürlüklerini korumasını, adaletli olmasını, ayırımcılık yapmamasını ister!

   

  _ Vatandaş devletten, adaletli bir yönetim, adaletli bir vergi sistemi ve ekonomide zenginliklerin, adil bir paylaşımla herkese verilmesini ister.

   

  _ Vatandaş, yönetimden, dürüstlük, şeffaf bir yönetim anlayışı ve hesap verebilirlik bekler. Dolaylı vergilerle, hayat pahalılığıyla, adaletsiz vergilendirmeyle yoksullaştırılmak istemez!

   

  _ Vatandaş devletten ve yöneticilerden, verdikleri sözleri tutmalarını ister! Vatandaş doğru bilgilendirilmeyi bekler ve yetki verdiği insanların sorumluluklarından kaçmalarını istemez!

   

  _ Vatandaş, eşit, huzurlu, mutlu, özgür, güvenli ve sağlıklı yaşama hakkının devletçe garanti altına alınmasını bekler ve ister!

   

  _ Vatandaş verdiği vergilerin kendisine hizmet olarak geri dönmesini ve yapılan harcamaların denetlenmesini ister!

   

  _ Vatandaş uğradığı felaketlerde, afetlerde ve salgınlarda devletin, sosyal devlet olarak yanında yer almasını ve her türlü desteği vermesini bekler ve ister.

   

  _ Vatandaş devletten ve yönetimden iş ister! Yaptığı iş için hakkı olan ücreti ister! İnsanca yaşamak için, emeğe saygılı bir yönetim ister!

   

  _ Vatandaş devletten, sağlık ve eğitim hakkının en iyi şekilde sağlanmasını ister!

   

  _ Vatandaş kendisi ve çocukları için, gelecek kaygısı duymadan, devletine güvenmek ister!


Yorum Yap