KİMİN ADAY OLDUĞUNUN NE ÖNEMİ VAR?

 • Cengiz Gülebay

  Cengiz Gülebay Yazı Arşivi
  24 Mayıs 2018 /   8998 Okunma

  KİMİN ADAY OLDUĞUNUN NE ÖNEMİ VAR?  Cumhurbaşkanı adayımız TAMAM. Milletvekili listelerimiz TAMAM. Örgütlerimiz HAZIR.
  Artık kişisel hırs ve isteklerin önüne geçerek BİR olma zamanı, daha çok çalışma zamanı.
  Bizim, Kimin aday olduğu veya olmadığı meselemiz YOK.

  İdeallerimizin iktidar olması, ilkelerimizin kazanması meselemiz var. Bizim meselemiz çok. Bizim; çağdaş Türkiye meselemiz var, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatma meselemiz var. Saltanat meraklılarına-Saray artıklarına karşı, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler meselemiz var. Çağdaş kamu yönetimi meselemiz var. Ulusal güvenlik ve dış politika meselemiz var. Üretimden ve üretenden yana olma meselemiz var. Yeni-çağdaş-üreten ekonomik düzen kurma meselemiz var. Sosyal refah devleti kurma meselemiz var. Çocuklarımızın geleceğini kurma meselemiz var. Demokrasi ve adalet meselemiz var. İşsizlik, geçim derdi meselemiz var. İnsan hakları ihlallerine, iş cinayetlerine göz yummama meselemiz var. Tarım ve hayvancılıkta, üretimde, turizmde, sanayide kalkınma meselemiz var. Çağdaş eğitim meselemiz var. Ranta karşı, halktan yana durma meselemiz var. Çağdaş Türkiye için değişim meselemiz var. Etkin ilkeli ve saygın parlamento temiz siyaset, dürüst yönetim meselemiz var. Kamu yönetiminde saydamlık ve dürüstlük meselemiz var. Tüm çalışanlara çağdaş sendikal hak meselemiz var. Özgür basın meselemiz var. Yoksullukla mücadele meselemiz var. Hırsızlıkla mücadele meselemiz var. Kadına karşı şiddeti önleme - kadının toplumsal rolünü değiştirme meselemiz var.

  Her türlü ayrımcılığı reddedip insana öncelik veren, daha demokratik ve katılımcı bir toplum yapısına kavuşmuş, temel insan hak ve özgürlüklerinde en ileri ülkeler düzeyine erişmiş, her türlü eşitsizliği gidererek ulusal dayanışma duygularını güçlendirmiş, sosyal adalete dayalı bir toplum yapısı oluşturmuş, Siyasette ve yönetimde temiz toplum yaratma amacına ulaşmış, ülkede yurttaşlık, kardeşlik, dayanışma ve birlik bağlarını güçlendirmiş, ekonomide fırsat eşitliğine dayanan, sürdürülebilir, bireyler ve bölgeler arasında dengeli bir kalkınma sürecine girmiş, tam istihdamı hedefleyen, bilgi ekonomisine dayanan ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek, yurtta ve dünyada barışı, ülkemizin ve yurttaşlarımızın güvenliğini ve çıkarlarını koruyan, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış Bir Türkiye kurma meselemiz ve bu meseleleri çözmek için yüreklerimizde BÜYÜK TÜRKİYE Sevdamız VAR.

  Bütün bu meselelerin çözümü bizleri bekliyorken, kimin aday olduğunun ne önemi VAR.
  Türkiye’yi yeniden inşa etmek için bütün kadrolarımızla tek yürek mücadele edeceğiz. Şimdi Sen-ben meselesi YOK,  Şimdi Memleket meselesi VAR.

  24 Haziran’da demokrasinin önündeki bütün duvarları yıkacak, özlediğimiz çağdaş Türkiye’ye kavuşacağız. Şimdi kavga, çekişme, polemik zamanı değil, Şimdi BİR olma zamanı, Şimdi çalışma zamanı.

   

   


Yorum Yap