Göç konusu

 • Cengiz Savaşeri

  Cengiz Savaşeri Yazı Arşivi
  9 Mayıs 2022 /   890 Okunma

  Göç konusu


  Tarih boyu insanlar göç etmiş. Tarihte bilinen kavimler göçünden beri insanlar hareket halinde.

  Moğol istilalarından ve Moğolların Orta Asya kavimlerine uyguladıkları kıyımlar neticesi Anadolu’ya gelen Türk boylarının, yakın tarihlerdeki etkilerine bakarsak, Selçuklularla başlayan yayılmanın sonuçları bu günkü Anadolu Türk varlığını meydana getirmiştir.

  Alparslan’ın Romen Diojen komutasındaki Bizans ordusunu perişan etmesiyle açılan Anadolu kapısı ardından, aşiretler halinde akın akın göçe kalkan Türk boyları bu güne kadar başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere, bizlere bu topraklarda yerleşip yaşam sürdürme imkanı vermiştir.

  Tarihteki göçlerin çok çeşitli sebepleri olmuştur. Kendini güçlü hisseden devletler, zayıf gördükleri komşu devletleri hakimiyet altına alarak zenginleşmeyi amaçlamışlar. Bumin hanın kurduğu GökTürk devletinin zaman zaman Çin hanlıklarını hakimiyet altına alma girişimleri ve savaşları, aynı gayeyi taşır. Çin’deki bereketli topraklara yerleşme ve Çin’in zenginliğinden  faydalanma hareketidir. Ön Türk tarihi olarak bilinen tarihi araştırmalarda bile göçler vardır. Zenginliklerin bulunduğu coğrafyalara yerleşme hareketlerine o tarihlerde de rastlanır.

  Bütün tarihi göç hareketlerinin altında, daha rahat yaşam şartlarına ulaşmak veya can güvenliğini sağlamak vardır. Bazı dönemlerde, Orta Asya Türk kavimlerinin göçe kalkmasını, kuraklık sonucu ve de rahat yaşayabilecekleri bir yurt arayışı olarak değerlendirebiliriz.

  Dinler tarihine baktığımızda, Hıristiyanlık ve sonrası İslamiyet dönemlerinde de dini yayma ve de din devletleri kurarak hakimiyet kurma girişimlerini öğreniyoruz.

  Günümüzde de aynı geçmiş savaşlar sonucunda olduğu gibi göçler var. Güçlü devletler, daha fazla zenginlik elde edebilmek için çeşitli bahanelerle işgaller yapmakta. Sırayla Afganistan’ı, Irak’ı, Suriye’yi ve de son aylardaki Rusya’nın Ukrayna işgalini örnek gösterebiliriz.

  Emperyalizm olarak adlandırılan sömürgeci girişimleri, Avrupa ülkelerinden İngiliz ve Fransız devletlerinin Afrika üzerindeki işgalleri, tarih kitaplarına, filmlere hep konu oldu.

  İnsanlık doğal olarak, medeniyete koşar, zenginliklere sahip olmak ister, huzurlu ve güvenli yaşamak ister. İşte günümüzde cazibe merkezi olarak bilinen, zenginliklerin olduğu ülkelere göç etme isteğinin önemli sebebi bu olmalı.

  Bu konuda, Almanya’nın işçi açığını kapatmak amacıyla ülkesine isteyerek göçmen kabul ettiği dönem dışında, birçok ülke göçmen almak istemiyor. Aynı Anadolu’ya göç akınını önlemek için ve de Orta Asya’dan gelenleri geri göndermek için Bizans’ın savaş yaptığı gibi, belki de günümüzde benzer savaşlar artacak. Göç etmek isteyenlerin haklı sebepleri olduğu kadar, kendi kültürlerine uymayan göçmenleri aralarında istemeyenlerin de haklılığı var.

  Ben en kötü durumun, vatansız kalmak olduğunu düşünenlerdenim.

  Hoşça kalın, ebediyen vatanınızla kalın…

    

   


Yorum Yap