İnternet habercileri gazetecidir

 • Cengiz Savaşeri

  Cengiz Savaşeri Yazı Arşivi
  5 Eylül 2021 /   980 Okunma

  İnternet habercileri gazetecidir

      Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hukuk Danışmanı Avukat Gökhan Küçük’e göre, Elektronik gazetede çalışanlar Basın İş Kanunu kapsamındadır.  

      Gazeteciler; 5953 Sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun” kapsamında çalışırlar.

      Bu durumda, internet medyasında çalışan emekçilerin durumu, henüz net değildir.İnternet medyası kanunu henüz çıkmadığı için gazeteci sayılmayan, Basın Kartı alamayan internet habercileri hangi kanun kapsamında çalıştırılmalı?

      Basın kartlı taşıyan gazetecilerin dışında kalan binlerce gazeteciyi ilgilendiren bu soruna, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hukuk Danışmanı Avukat Gökhan Küçük ’ün hazırladığı “Gazetecinin El Kitabı Basın İş Kanunu’ndan Doğan Haklar” isimli kitapta veriliyor.

      Yargıtay’a göre, elektronik gazetede çalışanlar da Basın İş Kanunu kapsamında. Avukat Gökhan Küçük, Yargıtay’ın emsal teşkil eden önemli kararıyla ilgili, kitapta şu bilgileri veriyor:

      “Bu sorunun cevabı Yargıtay kararı ile verilmiştir. Yargıtay, elektronik gazetelerin yayın koordinatörlüğünü yapan çalışanın, Basın İş Kanunu kapsamında olduğunu kabul etmiştir.

      Yargıtay, ’Gazetenin yayınlanması bir başka anlatımla basılıp çoğaltılması gerekirse de günümüzde teknoloji ve iletişimin geldiği nokta itibarıyla, gazetenin nesne olarak basımı ve dağıtımı bir zorunluluk değildir. Gazetenin elektronik ortamda, umuma açık olarak yayınlanması ve okuyucunun yararlanmasına sunulması da mümkündür. 5953 Sayılı Yasa’nın 1. Maddesi’nde sözü̈ edilen ‘gazete’ kavramı kapsamında değerlen dirilmelidir’ diyerek Kanun’un 1. Maddesi’nin geniş̧ yorumlanması gerektiğine karar vermiştir.’

      212 olarak bilinen Basın İş Kanunu’nun uygulama alanları ile kime gazeteci denir kime denmez

      Türkiye’de yayınlanan günlük, haftalık, aylık gazete ve dergiler, haber ajanslarında çalışanlar ile işverenleri arasında Basın İş Kanunu uygulanır.

      Basın İş Kanunu’nun 1. Maddesi; “Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat islerinde çalışan ve İş Kanunu’ndaki isçi tarifi dışında kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır” maddesidir.

  RADYO-TV’DE ÇALIŞANLAR HAKKINDA HANGİ KANUN UYGULANIR?

      6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş̧ ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince medya hizmet sağlayıcılarının haber birimlerinde çalışanlar da 5953 Sayılı Kanun kapsamında.

      Yargıtay’a göre hizmet sağlayıcıların haberle ilgili birimlerinde çalışanlarında, fikir ve sanat isi yapma koşulu söz konusu değil. Ancak haberle ilgili birimde çalışma kavramı, haberin oluşumuna doğrudan katkı sağlama olarak değerlendirilmelidir. Buna göre haber müdürü̈, muhabir, foto muhabiri, spiker, haber kameramanı gibi çalışanlar gazeteci olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, yayın görevlisi (uplink görevlisi), şoför, diğer teknik ve idari personelin, haberin oluşumuna doğrudan katkıları olmadığından gazeteci kavramına dâhil değildirler.

  GAZETECİ OLARAK KABUL EDİLENLER

      Basın İş Kanunu’na göre; Türkiye’de yayınlanan gazete, mevkute ve haber ajanslarında, fikir ve sanat islerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir. Basın İş Kanunu’na göre, Türkiye’de yayınlanan gazete mevkute ve haber ajanslarında çalışanların tamamı Kanun kapsamında değerlendirilmemiş. Bu Kanun’un kapsamına giren işyerinde, fikir ve sanat islerinde ücret karşılığı çalışanlar gazeteci kabul edilmektedir,

      Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fikir vesanat isinde çalışma ölçütü ile ilgili olarak; ‘Fikir ve sanat isinde çalışma ölçütü, gazetecilik mesleğinin yerine getirilmesine dair ve doğrudan doğruya söz konusu alanlarda çalışmayı ifade eder. Buna göre, yazar, muhabir, redaktör, düzeltmen, çevirmen, fotoğrafçı, kameraman, ressam, karikatürist gibi çalışanlar gazetecilik mesleği ile doğrudan doğruya ilgili olup, gazeteci olarak değerlendirilmelidir. görüşündedir.


Yorum Yap