Devrim MOL

  • İsyanımızı, dayanışmamızı büyütüyoruz

    25 Kasım 2021 Biz kadınlar bu 25 Kasım’da da dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırlar
  • Mücadelemiz ve dayanışma büyüyor!

    5 Haziran 2021      Biliyoruz ki kadına yönelik tahakkümün kapitalizmden de önce yüzlerce yıllık hikayesi var. Erkek-kadın ikiliği tarihin en eski ezen-ezilen, yöneten-yönetilen ilişkisi… Yüzyıllar