ANDIMIZ ULUSAL KIVANCIMIZDIR

 • Ertan URUNGA

  Ertan URUNGA Yazı Arşivi
  18 Mart 2021 /   9264 Okunma

  ANDIMIZ ULUSAL KIVANCIMIZDIR

  Değerli okurlar, Görevi, yönetimin hukuka aykırı eylem ve işlemlerini denetlemek, aykırı olanların düzeltilip hukuka uyarlılığını sağlamak suretiyle hukukun üstünlüğünü toplum içinde egemen kılarak Hukuk Devletini yaşatmak olan ve idari yargının tepesinde yer alan Danıştay’ın, ulusal kıvancımız olan Andımıza ilişkin beklenmeyen Kararı toplum üzerinde şok etkisi yaratmış; içimizdeki güven ve adalet duygusunu derinden yaralanmıştır.


  Hem de devletin hukuka aykırı eylem ve işlemlerine karşı, yurttaşların hak ve özgürlüklerinin tek güvencesi olarak bildiğimiz yüksek bir yargı organı tarafından. Nasıl bir aymazlıktır bu!


  Gerekçesi henüz açıklanmadığı için ileride yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olan, ancak bizim açımızdan savunulacak bir yönü bulunmayan bu Karar, her nedense Vatan Şairimiz Namık Kemal'in (Işıklar İçinde Yatsın) Kıbrıs’ta sürgünde bulunduğu sırada yazdığı ve aşağıda tam metnini sunduğumuz o ünlü Taşlamasını anımsatmıştır bize.


  Onun, İstanbul’un Emperyalist devletlerce işgal edilmesinin kırılgan (hassas) ruhunda yarattığı isyanı ustalıkla (her biri sekiz heceden oluşan dizelerle) dile getirirken, yaşadığı yürek acısını daha iyi anlıyoruz bugün.


  Bu nedenle biz de bu talihsiz Kararın gerekçesi açıklanana dek duygularımızla örtüşen bu şiirini değerli okurlarla paylaşıp ruhuna bir selam göndermekle yetinmek istiyoruz, izninizle:

   

  NE UTANMAZ KÖPEKLERİZ!

  Edepsizlikte tekleriz

  Kimi görsek etekleriz

  Hak'tan da yardım bekleriz,

  Ne utanmaz köpekleriz.

   

  Geldik vatan kavgasına

  Düştük rütbe yağmasına

  Daldık dünya sefasına,

  Ne utanmaz köpekleriz.

   

  İnsan mı neyiz seçilmez

  Bir zehirdir ki içilmez

  Tavrımızdan da geçilmez,

  Ne utanmaz köpekleriz.

   

  Biz bakmadan sağ ü sola

  Düşman girdi İstanbul'a

  Vatanı sattık bir pula,

  Ne utanmaz köpekleriz.

   

  Dalkavuklukla irtikâp

  İşte etti bizi harap

  Sen söyle ey Şevketmeab,

  Ne utanmaz köpekleriz.

   

  Vatanın girdik kanına

  Leke getirdik şanına

  Topumuzun bok canına,

  Ne utanmaz köpekleriz.

  NAMIK KEMAL, Magosa

   

  Ertan URUNGA, (E) As. Yargıç                                                                                                       e.urunga@yahoo.com.tr


Yorum Yap