BİR DEVRİN SONU

 • Ertan URUNGA

  Ertan URUNGA Yazı Arşivi
  23 Haziran 2018 /   20730 Okunma

  BİR DEVRİN SONU

  Sevgili okurlar, öncelikle belirtmek isterim ki yarın, tarihi bir gün yaşayıp 16 yıldan beri süre gelen AKP iktidarının sandığa gömüldüğünün tanığı olacağımıza ben de inanıyorum.

  Geleceğimiz için yaşamsal derecede önemli olan Seçim yarışını, Cumhur İttifakı’nın adayına karşı açık ara önde götürdüğü görülenMillet İttifakı’nın CB. Adayı Sayın Muharrem İNCE’nin, sonuçta bu zorlu yarışın -beklenmeyen arızi bir durum dışında- galibi olacağı anlaşılmaktadır.

  Bu seçimlerde, herkesin yurttaşlık görevini yerine getirerek Oyu’nu mutlak kullanmasının,her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını dabelirtmek isteriz.  

  Ben de seçimlerle ilgili bu son yazımı, onun bütün yarış boyunca gösterdiği o övülesi coşku ve direncinden esinlenerek ve değerli bir dostumun tarzına da özenerek,şiirsel bir tarz ve biçimle yazmaya çalıştım.Şayet sonuna kadar okursanız,ben de başarmış sayacağım kendimi.Aydınlık günlere kavuşmak dileğiyle…              

  KIRK HARAMİLER                                                  

   (Bir İhanetin Öyküsü)

  Hani var ya;                                                                                                                                    

  Şu bizim Kırk Haramiler,                                                                                                          

  Büyük Patron’un himayesinde                                                                                                                                                                                                                                                   

  Gelince iktidara, her şeyden önce                                                                                                                                                                                                                                               Yaptıkları görülmesin diye,                                                                                                                    

  Başına sardılar türbanı, bu mazlum milletin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ve uyutmak için ümmetini,                                                                                                                         

  Ninni gibi dillerine doladıkları                                                                                                                     

  Hep o şarkı,  dudaklarda                                                                                                                

   “Beraber yürüdük                                                                                                                         

   Biz bu yollarda, beraber ıslandık                                                                                                        

   Yağan yağmurda…” diye,                                                                                                 

  Daha ilk günden başladılar, çığlık çığlığa                                                                                                                

  Büyük bir iştiha ile yağma ve talana…

  Ne de olsa göçebe toplumu, Bedevi Arapların                                                                                                   

  Ekininden geliyorlardı, Soyağacına bakınca…                                                                                                                                                                                                                                                                       Sonradan da gördük ki tüm icraatları boyunca,                                                                              

  Fırsat geçince ele, bir birlerine karşı söyledikleri                                                                                                   “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” sözü                                                                                

   Temel ilkesiydi Haramilerin.

  Ancak haksızlık yapmamak için, yeri gelmişken                                                                      

  Becerilerine de -kısaca- değinmek burada;                                                                          

  -Dini siyasete alet ederek iktidara gelmekte,                                                                                                                   -Yalan dolanla müritlerini aldatmakta,                                                                                                        

  -Tertip ve kumpaslarla muhaliflerine kara çalmakta,                                                            

   -Hile ve sahtecilikle kendilerine çıkar sağlamakta,                                                                                      

  -Okul, cami ve kışlaya siyaset sokmakta,                                                                                                                                                                      

  -Çılgın projeler ve Kaçak saraylar yaptırmakta,                                                                                        

   -Yeşil alanları betonlaştırarak doğayı katletmekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  - Ve hele, gösteri yaparken At’tan düşmekte,                                                                                                         

  Hep gördük ki Elhak, çok becerikliydiler doğrusu!                                                                                                                                                       

  Yağma Süreci                                                                                                                             

  Bunları daha önce görüp de                                                                              

  Kurtuluştan sonra yaptığı devrimlerle,                                                                                          

  Tarihe gömdüğü için Osmanlı artıklarını                                                                                              

   Yıllarca içlerinde besledikleri kinle,                                                                                                         

  Dünyanın en büyük devrimcisi                                                                                                             

  Yüce önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü                                                                                                                   

  Ve onun “En büyük eserim” dediği                                                                                                        

  Cumhuriyet’in öz varlıklarını,                                                                                             

  Halkın geçim kapısı, KİT’leri                                                                                              

   Özelleştirme yapıyoruz diye, yalanlarla                                                                                                                        Peşkeş çektiler yandaşlarına…

  Kesilmeyince kabaran iştahları,                                                                                                                                                                                                                              

  Dünyaya açıldılar, hiç duraksamadan                                                                                                             

  Bitirmek için Türkiye’yi…                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Satılığa çıkarıldı hemen, kelepir fiyatına                                                                                           

  Batan geminin malları gibi                                                                                                                                                                                                                                                                              

   O güzelim Türk yurdu Anadolu!                                                                                                    

  Hani, her karış toprağında                                                                                                        

  Şehitlerin kanı bulunan                                                                                                                       

  Sevgili vatan!                                                                                                                               

  Satıldı haraç mezat, parsel parsel                                                                             

  Mülkiyet hakkı dâhil, hem de                                                                                                                

  Elin gâvuruna!

  Çözüm Süreci                                                                                                                                    

  Satarak bitiremeyeceklerini anlayınca,                                                                                                     

  Tümünü birden yutmak istediler önce.                                                                                                                

   Ancak biliyorlardı ki deneyimleriyle,                                                                                                                         

  Buna güçleri yetmezdi asla.                                                                                                                           

  Bir seçenek daha vardı ellerinde;                                                                                                

  Türkiye’yi parçalayarak yutmak!                                                                                     

  Hem bunun için fırsat kollayan, aç kurtlar                                                                      

  Dolaşıyordu ortalıkta, avını yoklayarak.                                                                                    

  Hava karlı ve sisli, kafalar karışıktı…                                                                                                                                                                                               

  O sırada bir öneri geldi, Okyanus ötesinden                                                                                             

   “Artık demokratikleşmeniz gerekir” diye.                                                                                            

  Hemen koyuldular işe, Haşhaşilerle birlikte                                                                                          

  Başlatıldı Çözüm süreci, büyük bir hevesle…                                                                                                            

  Önce taraftar toplamak için kendilerine,                                                                                                             

  Sürdüler sözde akil adamları sahaya…                                                                                         

  Vatana göz diken, Mehmetçiğe tuzak kuran                                                                  

  Hainlerle bir olup, oturdular masaya…                                                                                          

  Dahası, bunları yargılayacağız diye                                                                                                 

  Çadır mahkemesi kurdular, araziye                                                                                           

  Götürdüler, boynu eğik yargıçları ayaklarına…

  Her şey yolunda giderken böyle!                                                                              

  Haramilerle Haşhaşiler, aralarında                                                                                                              

  Daha önce çaldıklarıyla dolunca kasaları                                                                                                                       Ayakkabı kutularına sakladıkları                                                                                                 

  Meşruku, paylaştıkları bir sırada                                                                                                      

  Ters bir rüzgâr esti, aniden                                                                                             

  Yolsuzlukları sızınca Medya’ya;                                                                                                      

  Karıştı ortalık bir anda, tutuştular kavgaya…                                                                                                   

  Son verildi Hainlere tanınan tüm imtiyazlara…                                                                         

  TSK gönderilince sahaya, başladı hendek savaşları                                                                                                       Sonra gömüldü o Hainler, kazdıkları çukurlara…                                                                             

  Şehitler için yine ağıtlar yakıldı, yine analar ağladı.                                                                     

  Barışçıl bir çözüm çıkmayınca bu kanlı süreçten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bu kez Güç savaşları başladı aralarında…

  Savaş Süreci                                                                                                                                                

  Bir gece ansızın saldırdı Haşhaşiler, havadan                                                                                                     

  Kaçak saraylarına Haramilerin, 15 Temmuz’da                                                                                                                       

  Bombalar düşerken tepelerine,                                                                                                       

  Ustaca bir manevra ile kurtuldular darbeden.                                                                               

  Yarattıkları bunalımı, yine fırsata çevirdikten sonra,                                                                         

  Sarsılan güçlerini kazanmak için yeniden                                                                                                    

  Silahlı Kuvvetlere sarıldılar, mecburiyetten                                                                        

  “Sınırları Hainlerden temizleyeceğiz” diye,                                                                           

  Suriye üzerinde Emperyalist emelleri olan                                                                    

  Ve oradaki Hainleri kendi askeri sayan,                                                                                                       

  Büyük Patronla da anlaşarak, kuytularda                                                                                              

  Sürdüler kınalı kuzuları,  Ortadoğu bataklığına…                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında,                                                    

  Şehitler gelmeye başlayınca yurda, art arda                                                                                                            

  Kimi aymazlar, yazıklar olsun ki onlara                                                                                            

  “2. İstiklal Savaşı” dediler bu operasyonlara!                                                                                                                                                    

  Türk ulusu’nun o en görkemli Kurtuluş savaşını                                                                                 

  Küçük düşürerek, nankörlük ettiler atalarına…

  Yapılanma Süreci                                                                                                                       

  İktidarı ele geçirdikleri tarihten itibaren                                                                                                

  Hep işaret ettikleri gibi hani, 2023’de                                                                                                      

  Laik Cumhuriyet düzenini değiştirerek, kendilerince                                                        

  Ümmet egemenliğine dayalı, federatif yapıda                                                                                                                      Dinsel bir devlet kurmaktı, başat ereği Haramilerin.                                                                                               

  Bu ereğe ulaşmak için hemen o tarihte,                                                                                

  Haşhaşilerle birlikte, başlatılan yağma sürecinde;                                                                 

  Tamamen kadrolaşmışlardı zaten, bürokraside                                                                       

  Bugün, Beyin göçünün nedeni olan                                                                    

  Okullara öğrenci, kamuya eleman alımlarında,                                                                                                                                                                         Yaptıkları hile ve tertiplerle, tüm sınavlarda                                                                                                       

  Başarılı yurttaşları eleyip de kendi yandaşlarını                                                                                    

  Doldurdular tüm kademelerine devletin!

  Ne yazık ki kurulurken alt yapısı bu şekilde,                                                                                                                                                                          

  “Yok öyle yağma” diye, hesap soracak                                                                                      

  Bir yiğit çıkmayınca ortaya, bugüne kadar                                                                                               

  Bu kez hukuksal yapısını oluşturmak için yeniden                                                           

  “Anayasa’nın bazı hükümlerini değiştireceğiz” diye,                                                                                            

  16 Nisan 2017 de yapılan şaibeli Halkoylaması ile                                                                                   

  Kabul edilen yeni Anayasa, neden olunca bunalıma,                                                                                                          Karar verildi yine Erken seçimlere, zorda kalınca…

  Bugün, yaşanan tüm süreçlerde Emperyalist devletlerin                                                                   

  Sömürgeci emellerine hizmet eden Haramilerin ereği;                                                                                                                                                                 

  Ulusun egemenlik hakkını elinden alarak, vesayeten                                                                                        

  “Federe bir İslam devletine dönüştürmektir Türkiye’yi”                                                                                                                                                                                                   

  Görünce Türk ulusu bu ihaneti, mutlak yapacaktır gereğini;                                                                                            Daha önce de olduğu gibi yurduna göz diken tüm Hainleri,

  Sözün Sonu                                                                                                                           

  24 Haziran Baskın seçimlerine                                                                                                          

  On gün kala, siz de görüyorsunuz ki                          

  Bugün tanyeri ağarırken ufuktan,                                                                                                         

  Sönmeye başladı ampuller, birer birer                                                                               

  Göklere yükselen Güneş’in ışıkları                                                                                              

  Bir tokat gibi çarptıkça suratlarına                                                                                    

  Derin bir korku sardı Haramilerin                                                                                                 

  Körelen yüreklerine!                                                                                              

  Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan                                                                                                                 

  Saygın bir Aday, herkesin beklediği gibi                                                                             

  Ortaya çıkıp da yiğitçe ve hakça,                                                                                                                                            Meydan okuyor şimdi Haramilere…                                                                                                           

  Tam bir kararlılık ve inançla hem de                                                                                                                     

  “Haklıyız Kazanacağız” diye,                                                                                 

  Güvence ve umut veriyor                                                                                                          

  Vatansever tüm yurttaşlara...                                                                                                                                                  Bu manzarayı görünce, diyoruz ki biz de                                                                                                                 

  Artık Tamam; bitecek bu eziyet bu zillet                                                                                                                                Kavuşacak herkes, erinç ve adalete                                                                                            

  Türk ulusunun başı, yine erecek Göğe!                                                                                                                                  İşte o zaman, kimsenin kuşkusu olmasın ki                                                                                                                  

  “Bir yiğit geldi, direndi ve yendi” diye,                                                                                                                                                                                           Tarih yazacak elbet; o yiğidin adını da ince ince                                                                                                                  Sonsuza dek yaşayacak yurttaş Muharrem İNCE, sevgiyle

   

   

   


Yorum Yap