“Fetih kutlamalarını anlayamadık”

‘Geçmişten Bugüne Antalya Dostları’ grubu sözcülerinden Filiz Cesur, ilk kez bu yıl gerçekleştirilen Antalya’nın Fethi’nin 810. yıl kutlamalarının sebebini anlayamadıklarını söyledi.

“Fetih kutlamalarını anlayamadık”

“Fetih kutlamalarını anlayamadık”


‘Geçmişten Bugüne Antalya Dostları’ grubu sözcülerinden Filiz Cesur, ilk kez bu yıl gerçekleştirilen Antalya’nın Fethi’nin 810. yıl kutlamalarının sebebini anlayamadıklarını söyledi.

 

‘Geçmişten Bugüne Antalya Dostları’ grubu sözcülerinden Filiz Cesur, ilk kez bu yıl gerçekleştirilen 5 Mart 1207 Antalya’nın Fethi’nin 810. yıl kutlamalarının sebebini anlayamadıklarını söyledi. Filiz Cesur, tarihi kaynaklardan derleyerek, facebook’tan yaptığı paylaşımında şunları yazdı:

“Bağımsız Teke Mutasarrıflığı başta olmak üzere hemen hemen bütün Akdeniz Bölgesi, İtilaf devletlerinin I. Dünya Savaşı sırasında imzaladığı gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilmişti. Nitekim savaş sonucunda imzalanan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi, İtalyanlar için aranan fırsatı vermiştir. Hemen harekete geçen İtalya, 28 Mart 1919’da Antalya’yı işgal etmiştir. İşgalin ardından İtilaf devletlerine karşı protesto telgrafları çekmeye başlayan Antalya halkı, bir de Antalya Müdafaa-i Heyet-i Milliye Cemiyeti kurmuştur. Bu cemiyetin yoğun çalışmaları ve kendisine bağlı idari merkezlerde açtığı şubeler, Sivas Kongresi kararları uyarınca Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne bağlanmıştır. Bundan sonra Antalya halkı bu çatı altında bölgenin kurtuluşu için çalışacaktır. Antalya ve çevresi gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilmiş olmakla birlikte, İzmir ve çevresi de İtalya’dan habersiz Yunanistan’a taksim edilmişti. İşte bunu öğrenen İtalya, artık müttefiklerine karşı daha tedbirli olacaktır ve kırgınlığı günden güne büyüyecektir. Nitekim 1921’den sonra genel politikasını değiştiren İtalya, ilk olarak 31 Mayıs 1921’de şehri boşaltma kararı almış, 2 Haziran 1921’de de Antalya üzerindeki emellerinden vazgeçtiğini bildirmiştir. 5 Temmuz 1921 tarihinde ise İtalyanlar artık Antalya ve çevresini boşaltmıştı. Antalya’nın işgalden kurtulmasının ardından ülkedeki tüm işgal hareketleri de bir bir sona erdirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.”

Vahide YANIK

 


Yorum Yap