İşsizlikle mücadele başarısız!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Mart 2017 tarihinde açıkladığı Aralık 2016 dönemi Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi. Buna göre AKP işsizlikle mücadelede başarısız.

İşsizlikle mücadele başarısız!

İşsizlikle mücadele başarısız!


Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)  Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Mart 2017 tarihinde açıkladığı Aralık 2016 dönemi Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi. Buna göre AKP işsizlikle mücadelede başarısız.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada 2008 kriz yılından sonra hem sayısal hem de oransal olarak işsizliğin istikrarlı artış gösterdiği belirtilerek, son 10 yılda işsiz sayısının 1 milyon 784 bin arttığı ifade edildi. Açıklamaya göre, işsizlik oranlarının kriz döneminden bu yana seyrine bakıldığında hem sayısal hem de oransal olarak istikrarlı bir yükseliş yaşandığı görülüyor. Aralık 2008’de 12,7 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 2011’de yüzde 9’a kadar geriledi ancak 2011 sonrası tekrar tırmanmaya başlayarak 2008 kriz seviyesine ulaştı. İşsizlik oranları kriz sonrası en düşük düzeyi gördüğü 2011 Aralık ayına göre 3,7 puan artmış oldu Sadece işsizlik oranları değil işsiz sayıları da düzenli bir biçimde artış gösteriyor. 2016’da yılı işsiz sayıları son on yılın zirvesine yükseldi. 2006 Aralık ayında 2 milyon 88 bin olan işsiz sayısı krizin etkisiyle 2009 Mart ayında 3 milyon 359 bine tırmandı. Daha sonra 2,2 milyon seviyesine kadar gerileyen işsiz sayısı 2016 Aralık ayında rekora kırarak 3 milyon 872 bine yükseldi. Son 10 yılda işsiz sayısı 1 milyon 784 bin arttı. İşsiz sayısı 2006’dan bu yana kriz dönemi dahil en yüksek işsiz sayısına ulaştı.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTTI

Açıklama işsizlik ödeneği başvurularında son yıllarda hızlı bir artış yaşandığı da hatırlatılarak şöyle denildi: “2010 yılında 38 bin olan aylık ortalama işsizlik ödeneği başvurusu 2015’te 90 bine 2016 yılında ise 123 bine yükseldi. Ocak 2017’de 158 bin olan işsizlik ödeneği başvurusu Şubat 2017’de ise 109 bin olarak gerçekleşti. Bu veriler işsizlikte Ocak 2017’de de artış yaşanabileceğini gösteriyor. İşsizlik son beş yılın en yüksek sayısına yükselirken bütün işsizlik türlerinde tırmanış yaşanıyor. Genişletilmiş işsiz sayısı 6,9 milyon gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaşmış durumda. İşsizlikteki artış en çok kadınları ve gençleri etkiliyor. AKP’nin işsizlikle mücadelede başarısız olduğu net biçimde görülüyor. İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerilerimiz: Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.”

 

AMAÇ DIŞI KULLANIMA SON VERİLMELİ

DİSK-AR, açıklamada AKP Hükümetinden beklentilerini de sıraladı: “İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır. Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır. Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir. İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.” DENİZ TOPKAYA


Yorum Yap