Mecliste Gömbe uzlaşısı

Mecliste Gömbe uzlaşısı

Mecliste Gömbe uzlaşısı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üç parti, Antalya'nın en gözde yaylalarından Gömbe'de 1.20 emsali öngören planlamayı oybirliğiyle İmar ve Şehircilik Dairesi’ne gönderdi.

 

10 SENE SONRA ÜZÜLMEYELİM

İmar Komisyonu’nun CHP’li üyesi, Oytun Eylem Doğmuş, birçok bölge ile aynı özelliklere sahip planlamanın Gömbe'ye yakışmadığını söyledi. Doğmuş, "Planlamada Gömbe'nin yayla özelliğini öne çıkaran bir özellik yok. Yarışma projesi olabilir ya da tekrar ele alınabilir. Bu planlama ile 10 sene sonra yapılaşma tamamlandığında üzüleceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yaylayı koruyalım, tekrar değerlendirelim" teklifinde bulundu. MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, "Gömbe'yi korumamız lazım. Orada Abdal Musa var. Yanlış bir şey yaparsak bizi duman eder” dedi. Yapılan tartışmalar sonunda planlamanın Büyükşehir tarafından değerlendirilmesine karar verildi.

 Büyükşehir Belediyesi Mart ayı devam meclisi, Menderes Türel başkanlığında gerçekleşti. Menderes Türel, Kepez Belediyesi önünden geçen Gazi Bulvarı üzerinde üç gün önce açılan katlı kavşağa, Antalya'yı fetheden Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in adının verilmesini teklif etti. Türel'in bu teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. 60 gündem maddesinin birçoğunun toplu oylandığı mecliste Kaş Belediyesi'nden Gömbe Mahallesi için gelen 1000 ve 5000 ölçekli planlar uzun konuşmalara neden oldu.

 

'ABDAL MUSA BİZİ DUMAN EDER'

Planlamanın, yaylası ile ünlü Gömbe'ye zarar vereceğini belirten MHP ve CHP grubu, yeniden planlama yapılmasını istedi. MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, Gömbe Yaylası'nın çok değerli olduğunu belirterek, "Gömbe, sadece mühendislik mantığı ile planlanamaz. Bu mantığa karşıyım. Gömbe'yi korumamız lazım. Orada Abdal Musa var. Yanlış bir şey yaparsak bizi duman eder. Gerekirse Kaş ve Büyükşehir ortak çalışsın. Yarışma projesi yapalım" teklifinde bulundu.

 

'ÜZÜLECEĞİMİZ BİR DURUM ORTAYA ÇIKAR'

CHP'nin şehir plancısı meclis üyesi Oytun Eylem Doğmuş ise partisi adına yaptığı konuşmada, planlamaya karşı çıktı. Planlama ile 1.20 emsal öngörüldüğünü belirten Doğmuş, birçok bölge ile aynı özelliklere sahip planlamanın Gömbe'ye yakışmadığını söyledi. Doğmuş, "Planlamada Gömbe'nin yayla özelliğini öne çıkaran bir özellik yok. Yarışma projesi olabilir ya da tekrar ele alınabilir. Bu planlama ile 10 sene sonra yapılaşma tamamlandığında üzüleceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yaylayı koruyalım, tekrar değerlendirelim" teklifinde bulundu.

 

KOCAER: YENİ BİR PLANLAMA DEĞİL

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ise uzun süre planın aciliyetinden bahsederek planlamanın bir an önce meclisten geçmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu planın yeni olmadığını belirten Kocaer, özellikle panayır alanının bulunduğu bölgenin çok kötü durumda olduğunu belirterek, bunun için planın devreye sokulmasını istedi. Kocaer, "Yapmamız gereken bir yatırım var. Tarihi bir yayla olduğunu biliyoruz. Plan aksadığı için 2014 yılından beri bir şey yapmıyoruz. Yapılan imar planı yeni değil. Daha önceki belde belediyesi döneminde plan yapılmış, biz burada bir eksiği tamamlıyoruz" dedi.

 

BAŞKAN KOCAER'İ İKNA ETTİLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Halil Kocaer'e konuyu birkaç ay daha değerlendirme teklifinde bulundu. Kocaer, her iki partinin ve Türel'in ısrarıyla en azından panayır bölgesinin planlamasının yapılmasını, geri kalan bölgeler için de en kısa sürede planlamanın meclisten geçirilmesi talebinde bulundu.

Meclis, Gömbe Yaylası için panayır bölgesinin planlamasının nisan oturumunda, genel planlamanın ise mayıs ayında yapılması konusunda uzlaştı.

 

BAŞKAYA: YARGIYA GÖTÜRECEĞİM

Mecliste ayrıca otogar alanını ticaret ve konut alanına dönüştüren 1/5000 ölçekli nazım ve uygulama  imar planı revizyonuna yönelik itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Songül Başkaya, mevcut otogar alanına ilişkin geçtiğimiz toplantıda yapılan düzenlemeye ilişkin askı süresinde yapılan itirazları görüştüklerini hatırlatarak şöyle konuştu: “İmar Komisyonu’nca itirazlar görüşülmüş. İtirazlardan bir tanesi bu kentin meslek odasına ait yapılan bir itirazdır. Bu konuyla ilgili yapılan planlamalarda dava açmış Antalya Şehir Plancıları Odası’nca da belirtildiği gibi hukuka, imar kanununa, mevzuata aykırılıklar açık ve net olarak görülmektedir. Ayrıca davası devam eden konuda yeni bir planlama yapmak da hukuka aykırılık anlamına gelen bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hem oda tarafından hem de şahsım tarafından yargıya götürülecektir. En az 5-6 tane yargının iptal ettiği Büyükşehir Meclisi kararıyla kararlarıyla ilgili planlamalar olmakta, bu hem kamuyu yormakta hem odaların görevini artırmakta hem de inatlaşmaya vesile olmakta sanki. Dava edilen bir konuda yeniden benzer bir uygulamaya sebep olmak niyetinizdeki ısrarınızı anlamıyorum.”

TÜREL: YÖNETMELİĞE UYGUN!

Başkan Menderes Türel, Songül Başkaya’nın eleştirileri üzerine otogarın olduğu yerde yeni bir otogar inşa etmek yerine otogarı başka bir yere taşımak istediklerini söyledi. Türel şöyle konuştu: “Şehir otobüslerinin hemen arkasında farklı uygulamaların olacağı bir Kepez ortaya çıkarken burada şehrin içerisinde olması Antalya’nın akıllı bir binaya akıllı bir otogar yapılmasını istiyoruz.

Dolayısıyla bu otogarın başka bir yere taşınması imar yönetmenliğine uygundur. Daha önce yapılan plana red verilmiş. Burada yapmış olduğumuz plan değişikliği tamamını şimdi parçalamak suretiyle daha küçük ebatlarda farklı fonksiyonlar yükleyerek özel hastaneye kadar bir takım imar değişikliği yapmış olduk.”  Konuşmaların ardından AKP ve MHP’nin kabul, CHP’nin ret oyuyla odanın ve Başkaya’nın itirazı reddedildi.

 

OTOBÜSÇÜLERİ SEVİNDİREN KARAR

Meclisin 16’ncı gündem maddesinde toplu ulaşım esnafını sevindiren kararlar alındı. Buna göre, daha önce kilometre başı ödeme yerine İstanbul modeli karara bağlandı. Toplamda Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren da 632 otobüs, meclis kararıyla ücretsiz ve indirimli seyahatler için taşımacılara aylık ek kaynak sağlanacak. Aylık gelir 32 bin liradan fazla olmayacak. Araçların kat ettikleri mesafeler baz alınarak aylık ortalama 8 bin km taşımacılık yapan taşıtlara, kilometre başına 4 TL olarak hesaplanıp ayarlanacak. İşletmeciler bu şekilde maliyetlerini karşılayabilecekler.

 

BOĞAÇAYI DA KONUŞULDU

Mecliste, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı Projesi de gündeme geldi. CHP’li meclis üyesi Songül Başkaya önceki mecliste konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi olarak tanıtılan Boğaçayı Projesindeki Özel Proje Alanı’nda (ÖPA)plan notlarında yapılan değişikliklere itiraz etmiş, plan notlarının ve planlamanın tümden iptalini istemişti.

SENEM KÖR


Yorum Yap