Davalık Boğaçay üçüncü kez ihalede

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in seçim vaadi olan ama yaratacağı tahribat nedeniyle meslek odalarınca büyük tepki gösterilen Boğaçay Projesi’nin planları yargıya taşınırken, tıpkı otogar alanında olduğu gibi Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesi de üçüncü kez ihaleye çıkarıldı. İhale yarın saat 14.00’de belediye hizmet binasında, encümen odasında gerçekleşecek.

Davalık Boğaçay  üçüncü kez ihalede

Davalık Boğaçay üçüncü kez ihalede


Antalya Büyükşehir Belediyesi, planları davalık olan Antalya Otogar alanında 3 kez ihale yaparken, şimdi de yine davası süren Boğaçay Projesi’ni yine 3. kez ihale ediyor. Yarın saat 14.00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşecek ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak. Mülkiyeti Hazine’ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Konyaaltı İlçesi, Liman Mahallesi’nde bulunan 21523 ada 2 ve 4 nolu parselin, Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesi’ne uygun inşaat ve düzenleme yapılması karşılığında yükleniciye satışını içeriyor. Büyükşehir Belediyesi söz konusu arazilerle ilgili Türkiye’de ilk defa Hazine ile anlaşarak gelir paylaşımına dayalı mülkiyet satışını öngören Bakanlar Kurulu Kararı çıkartmıştı.

BAŞKAYA VE ODALAR DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan planlarına ilk günden beri Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karşı çıkan ve askı süresinde itiraz eden dönemin CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya, son planlamayla Boğaçay Projesi Özel Proje Alanı’na getirilen konut fonksiyonunu meslek odalarıyla birlikte yargıya taşımıştı. Konyaaltı ilçesi, Muhasara Bölgesi’ni kapsayan alanda, Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen bölgenin plan notlarına “KONUT FONKSİYONU” eklenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Ocak 2018 tarih 112, 113 ve 114 sayılı 25.000, 5.000 ve bin ölçekli plan hüküm değişikliği kakarlarının iptali istemiyle açılan da sürüyor.

“BÜYÜK BİR RANT PROJESİDİR”

Antalya Mimarlar Odası, Şehir Planları Odası adına Av. Adeviye Sevda Mesci tarafından Songül Başkaya ile ‘planların iptali ve yürütmesinin durdurulması’ talebiyle açılan dava dilekçesinde şu ifadeler dikkat çekti: “….Dava konusu plan değişikliği alanında yapılacak projenin, temiz içme suyu kaynaklarına, tarım alanlarına, tüm eko sisteme vereceği zarar yukarıda ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra Boğaçayı Projesi büyük bir rant projesidir ve kamusal alanlar rant uğruna imara açılmaktadır.”

“KAMU YARARINA UYGUN DEĞİLDİR”

“….Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tanıtım toplantılarında ve basın açıklamalarında belirtildiği gibi bu projenin tamamen görsellik amacıyla gerçekleştirildiği ortadadır. Bu durumun da kamusal yarar, kamusal çıkar kavramlarıyla bağdaşmadığı ortadadır. Anılan projede harcanacak bedel, kamu kaynağıdır ve çok yüksek bir meblağdır. Kıyıya ve sulak alana zarar verici bir işlemin, çok yüksek kamu kaynağı harcanarak yapılması kamu yararına uygun değildir.”

İHALE İLANI İŞTE BÖYLE

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce 2 Ağustos tarihli ihale ilanı şöyle: “Mülkiyeti Hazine’ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Konyaaltı İlçesi, Liman Mahallesi’nde bulunan 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerine idare tarafından onaylanacak arsa satışı karşılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesi’ne uygun inşaat ve düzenleme yapılması, ihalede oluşan satış bedelinin ödenmesi sonrasında da 21523 ada 2 ve 4 parsel numaralı taşınmazların yükleniciye devredilmesi ile 21523 ada 1 ve 3 parsellerin İdareye teslimi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.” GÖRKEM DELLAL

 


Yorum Yap