Eğitim-Sen’den karma eğitime destek

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı okullarda karma eğitimin kaldırılmasına yönelik kararının demokratik toplumlarda vatandaşa seçme hakkı sağlayan bir düzenleme olduğunu söyledi.

 Eğitim-Sen’den karma eğitime destek

Eğitim-Sen’den karma eğitime destek

 PEDAGOJİK EKSENDE TARTIŞILMALI

Milli Eğitim Bakanlığının, tartışmalara neden olan karma eğitim ile ilgili yaptığı düzenlemenin demokratik toplumlarda vatandaşların seçme hakkını sağlayan bir adım olduğunu söyleyen Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, karma eğitim ile ilgili çıkan tartışmaların hep ideolojik eksende olduğunu konunun pedagojik eksende tartışılması gerektiğini belirtti. 

Yazılı bir açıklama yaparak,  karma eğitimin Türkiye’de bir rejim meselesi gibi algılandığını söyleyen  Çoban, “Siyasal iktidarların tutumuna, durumuna göre değişen bir düzenlemeden ziyade bu konuda temel hak ve özgürlükler çerçevesinde bakıp velilerin kendi çocuklarını tek cinsiyetli okullara gönderip gönderememe anlamında devletin bir dayatma uygulamak yerine onlara seçimlik hak vermesi açısından biz bu konuya yaklaşıyor ve karma eğitime karşı olmadığımızı karma eğitimin dayatılmasına karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemenin Danıştay İdari Mahkemesi’nin aldığı 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden gerçekleştirildiğini hatırlatan Çoban, ‘Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğindeki düzenlemeye göre “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesinin yürürlükten kaldırıldığını, 1739 sayılı  Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15’inci maddesine göre; ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkân ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir’ hükmünün yer aldığını hatırlattı.

Öte yandan ABD ve Avrupa’da karma eğitim konusunun dayatma yapılmadan tek cinsiyetli okulların yaygınlaştığını da vurgulayan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’da yapılan araştırmalarda tek cinsiyetli okularda karma eğitim verilen okullara göre başarının daha yukarıda olduğu tespit edilmiş ve tek cinsiyetli okullar artmaya başlamıştır. Bakınız ABD’de Hillary Clinton bunun öncülüğünü yapmıştır ve kendisi Kız Lisesi mezunudur. Almanya da 2001 yılında yüzyılın pedagojik yanlışı diye bunu duyurmuştur. Almanya bütün kurumlarda karma eğitim mecburiyetini kaldırırken Türkiye’de ne hazindir ki 28 Şubat’ın psikolojik ortamında dönemin Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun hayata geçirdiği bir düzenleme ile bırakın resmi kurumları, özel eğitim kurumlarında böyle bir dayatma yapılmıştır. Eğitim Bir Sen olarak her alanda demokrasiyi ve bilhassa eğitimde fırsat eşitliğini savunduk, savunmaya devam edeceğiz”(Haber Merkezi)

 


Yorum Yap