Akseki’yi mahvedecekler !..

Antalya’nın Akseki ilçesi Sarıhacılar mevkiinde yapılması planlanan mermer ocağı projesi, Aksekililerden büyük tepki var. Mermer ocağının alternatif turizm merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Sarıhacılar Mahallesine ve çevreye büyük zararlar vereceği vurgulanarak, projenin hayata geçirilmemesi istendi.

 Akseki’yi mahvedecekler !..

Akseki’yi mahvedecekler !..

 

Antalya’nın Akseki ilçesi Sarıhacılar mevkiinde yapılması planlanan mermer ocağı projesi, Aksekililerden büyük tepki var. Mermer ocağının alternatif turizm merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Sarıhacılar Mahallesine ve çevreye büyük zararlar vereceği vurgulanarak, projenin hayata geçirilmemesi istendi.

“Akseki Doğasını Tehdit Eden Mermer Ocakları” konulu sunum ve basın açıklaması, Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü’nde (ATİK) gerçekleştirildi. Antalya’da yaşayan Aksekililerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte basın açıklamasını Aksekililer ve Akseki Dernekleri adına Akseki Eğitim Derneği Antalya Şube Başkanı Alaattin Eraydın yaptı. Yapılan açıklamada, 6 Kasım 2018 tarihli TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi web sayfasında Antalya ili Akseki ilçesi Sarıhacılar mevkiinde yapılması planlanan mermer ocağı projesi ile ilgili olarak Antalya Valiliğine sunulan proje tanıtım dosyasının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Yönetmeliği çerçevesinde incelenip, uygun bulunduğu ve proje ile ilgili ÇED sürecine başlanıldığının ilgililere ve kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

ÇEVREYE ZARAR VERECEK

Açıklamada, mermer ocağı projesinin alternatif turizm merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Sarıhacılar Mahallesine ve çevreye büyük zararlar vereceği vurgulanarak, “Akseki Eğitim Hayratı Derneği olarak ilgili proje tanıtım dosyası incelenmiş ve bizler de yapılması planlanan mercek ocağı projesinin sit alanı olan ve alternatif turizm merkezi olma yolunda yatırımların yapıldığı Sarıhacılar mahallemize kesin bir surette zarar vereceği kanaati hasıl olmuştur” denildi.

SİT ALANINA ÇOK YAKIN

Açıklamada mermer ocaklarının faaliyete geçmesiyle köyün turizm cazibesinin ve ardıç ormanlarının yok olacağı hatırlatılarak, şöyle denildi: “Ruhsat alanının kentsel sit alanı olarak koruma altına alınan köy yerleşkesine 250 metre uzaklıkta olması en büyük sorun ikin, ocaktan çıkarılması planlanan mermerin taşınmasına yönelik yol güzergahı Sarıhacılara’a ulaşım için kullanılan tek yol üzerinden planlanmış olması projenin ikinci büyük sorunlu yönünü teşkil etmektedir.”

ARDIÇ ORMANLARI YOK OLACAK

“Sarıhacılar, geleneksel düğmeli evleri ve tarihi kervan yollarının rotası üzerinde bulunmasıyla yılda 20 binden fazla ziyaretçisi olan kırsal turizm noktalarından biridir. Burada bulunan evler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle restore edilmektedir. Açık ocak işletmeciliği yapılması planlanan projenin faaliyete geçmesiyle köyün turizm cazibesi ve ardıç ormanları yok olacaktır.”

DUYARSIZ KALAMAYIZ!

Alaattin Eraydın, tarafından yapılan açıklamanın son bölümünde konunun yazılı ve görsel medyada yer bulması için çalışmaların devam edeceği de vurgulayarak, şöyle denildi: “Bu zamana kadar sürdürülebilir Akseki politikaları için çaba harcayan yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve işadamlarımızın bu konuya duyarsız kalmayacaklarına yönelik kanaatimiz ve beklentimiz tamdır. Akseki dernekleri olarak bu konunun takibinde tüm siyasi ve sivil inisiyatifler ile temas halinde olarak, konuyu üyesi bulunduğumuz tüm platformlarda gündeme taşıyarak bir farkındalık oluşturacağımızın ve ÇED sürecinde olumsuz karar alınması yönünde gereken çalışmaları yapacağımızın bilgisini kamuoyuna duyururuz.” Kubilay ELDEMİRCİ

 

 


Yorum Yap