Narenciye’de rant amaçlı planlamalara karşıyız

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, kentin ortasında kalan tek yeşil alan 200 dönümlüm narenciye bahçesinin Hamidiye Vakfı’na devredilmesinin kafalarda soru işareti bıraktığını vurgulayarak, “Söz konusu alanın imar revizyonları ile rant amaçlı olarak yapılaşmaya açılmasını doğurabilecek her çeşit planlamaya karşıyız” denildi..

Narenciye’de rant amaçlı   planlamalara karşıyız

Narenciye’de rant amaçlı planlamalara karşıyız

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, kentin ortasında kalan tek yeşil alan 200 dönümlüm narenciye bahçesinin Hamidiye Vakfı’na devredilmesinin kafalarda  soru işareti bıraktığını vurgulayarak, “Söz konusu alanın imar revizyonları ile rant amaçlı olarak  yapılaşmaya açılmasını doğurabilecek her çeşit planlamaya karşıyız” denildi..

Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile dolu 200 dönümlük bir yeşil alanın mülkiyetinin, Hazine’ den Hamidiye Vakfı’na devredilmesi güncelliğini koruyor.  Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu da Narenciye Bahçesi’nde ranta dayalı tasarruflarda kaçınılmasını istedi..

Antalya Meslek Odalar Eşgüdüm Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, basında çıkan haberler nedeniyle Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yönelttiği vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi : “ Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile dolu 200 dönümlük bir yeşil alanın mülkiyetinin, Hazine’ den Hamidiye Vakfı’na devredildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.  Kentimizde uzunca bir süredir bir takım Vakıflar’ a devredilen araziler üzerinde ranta dayalı tasarruflar yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu işlem de maalesef kafalarda soru işareti yaratmıştır”

DEVİRLE İLGİLİ AYRINTILI AÇIKLAMA YOK

Açılamada,  Antalya 447 ada 4 parsel üzerinde, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü(BATEM)  (BATEM) tarafından kullanılan ve adlarına tahsisli olan 203,713.00 m2 lik alanla ilgili daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir açıklama yapmıştır. Açıklamada;  Vakıflar Kanunu 30. Maddesinden aldıkları yetkiye dayanarak yapılan bir devir işlemi olduğunu belirtmişler, ancak parselin yeni maliki Hamidiye Vakfı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmamışlardır”

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu,  yazılı açıklamasında Antalya’da bitkisel üretimin farklı konularında görev yapan 5 araştırma kuruluşunun (Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Narenciye Araştırma Enstitüsü, Seracılık Araştırma Enstitüsü ve Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü) değişik zamanlarda birleşmesinden oluşan BATEM, Türkiye’nin önemli araştırma kurumlarından biri olduğunu belirtti.  Açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi : “Müdürlüğü oluşturan kuruluşların bazılarının tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar uzanmaktadır. Alanı 1930’lu yıllardan beri kullanan, Antalya ve tüm Türkiye’ye tarımsal AR-GE konusunda öncülük eden BATEM’ in, söz konusu alandaki tahsisinin ve tarımsal konulardaki çalışmalarının devam etmesini Antalya Eşgüdüm Kurulu olarak önemsemekteyiz.

YAPILAŞMAYA AÇILMASINA KARŞIYIZ

Aynı zamanda bu alanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce de amacına uygun olarak kullanılması, BATEM’ in tahsisinin kaldırılmaması, alanın imar revizyonları ile yapılaşmaya açılmasını doğurabilecek her çeşit planlama ve proje çalışmalarından uzak tutulması bizimle beraber tüm Antalya kamuoyunun da dileğidir.  Bu nedenle; Antalya gibi bir kentte, Narenciye Bahçesi arazisinin, herhangi bir tarımsal AR-GE amacı dışı projelendirme sürecine dâhil edilmemesini, şehrin orta yerindeki bu nefes havzasının korunması gerekliliğini, içinde tarımsal amaçlı çalışmaların yapılmasının önemini, hem de kamusal yeşil alanların değerini tekrar hatırlatıyoruz.  Narenciye alanının, Antalya için mevcudiyetinin mutlaka korunması gerektiğini ve bu konuda uygulanacak farklı tasarruflar karşısında üzerimize düşeni de yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyuyla paylaşmayı görev biliriz”(Haber Merkezi)

 

 

 


Yorum Yap