‘Kur’an Eğitimi’ Danıştaylık oldu

Eğitim-İş Antalya Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘4-6 yaş grubu çocukların Kur’an Kursu Eğitimi’ adı altında yürüttüğü faaliyetlerin iptali için Danıştay nezdinde dava açtı. Şube Başkanı Fatih Iltar, bu tür faaliyetlerin Anayasa’ya, yasalara ve yargı kararlarına aykırı olduğunu da iddia etti.

 ‘Kur’an Eğitimi’  Danıştaylık oldu

‘Kur’an Eğitimi’ Danıştaylık oldu

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda, eğitim öğretim sürecini kendine yakın gördüğü taşeronlara havale etmeye devam ettiğini iddia etti. Bu taşeronların bir ayağının gerici dernek ve vakıflar olduğunu vurgulayan Iltar, son ve en önemli ayağının da Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu kaydetti.

ANAYASAYA AYKIRI

Bütün yargı kararlarında ‘devletin eğitim öğretim işlerini hiçbir şekilde devredemeyeceği’ hükmünün yer almasına rağmen bu ısrar ve inattan vazgeçilmediğini ifade eden Iltar, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın asli görevi olmayan Anayasa’da yer alan laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı olan en önemli uygulamalarından biri de 4-6 yaş grubu çocukların Kur’an kursu eğitimi adı altında yürüttüğü faaliyetlerdir. Bu faaliyetler Anayasa’ya, yasalara ve yargı kararlarına aykırı olmakla beraber geleceğimiz olan çocuklarımızı, yani geleceğimizi ipotek altına alacak niteliktedir” dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Yaşananlara izin vermemesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşı çıkmak bir yana bunu destekler bir tavır sergilediğini hatırlatan Iltar, şöyle konuştu: “ 4-6 yaş grubu çocuklarımız okul öncesi eğitim çağında, laik, bilimsel, demokratik eğitim ilkelerine uygun eğitim görmeleri gerekirken ve bu görev devlet adına Milli Eğitim Bakanlığı’nın iken bu görevi devredercesine hareket etmesi kabul edilemez. Bu uygulama Tevhid-i Tedrisat’a, Anayasaya ve yasalara aykırı olup hiçbir kurum ya da kuruluş MEB’in görevi olan öğretim programı hazırlamak ya da uygulamak yetkisine sahip değildir.”

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

“Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaptığımız bu eğitimlerden vazgeçmesi, bu eğitimleri iptal etmesi, öğretim programını kaldırması yönündeki başvurumuza kayıtsız kalınması nedeniyle, 4-6 yaş grubu çocuklar için Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen öğretim programının öncelikle yürütmesinin durdurulması ardından iptal edilmesi için Danıştay nezdinde dava açtık. Ayrıca son günlerde gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hafızlık eğitimi adı altında kullanılmasına yönelik protokolün iptali için hukuki süreci başlatıyoruz. Gerici dernek ve vakıflar okullarımızdan ayrılıncaya kadar, Diyanet İşleri Başkanlığı okul ve öğrencilerimizden elini çekinceye kadar, laik, bilimsel, demokratik, kamusal ve parasız eğitim için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” Kubilay ELDEMİRCİ


Yorum Yap