Bilirkişi “DUR” dedi

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın Lara'da Kurvaziyer ve Yat Limanı ile Boğaçay'daki konut projeleriyle ilgili açtığı davalarda bilirkişiheyeti raporlarını hazırladı. İki davanın da görüldüğü Antalya 1'nci İdare Mahkemesi'nin bilirkişi raporlarında, projeler için olumsuz görüş belirtildi.

Bilirkişi “DUR” dedi

Bilirkişi “DUR” dedi

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Antalya şubeleri, günübirlik kullanıma açık Lara Birlik Alanı'ndaki 'Kurvaziyer Liman ve Yat Limanı' kullanım alanı olarak yapılan imar planı değişikliklerini onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı kararının iptali istemiyle Antalya 1'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Açılan davada mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi heyeti incelemelerini yaparak, raporunu hazırladı.

TİCARİ ALAN YARATILDI

İki meslek odasından yapılan açıklamada, kurvaziyer limanın büyük bir yapılaşma getirdiği, limanla birlikte gerisindeki kara parçasında büyük bir ticari alan yaratıldığı kaydedildi. ÇED raporuna göre kurvaziyer limanın yanı sıra, 426 yat kapasiteli yat limanı, 1000 yataklı otel için 80 bin m2, AVM, restoran ve kafeteryalar için 14 bin m2, terminal binası için 13 bin 500 m2, Yat Kulübü için 13 bin 400 m2 ve otobüs parkı için 22 bin 800 m2 alan kullanılacağı dile getirildi.

HAL KULLANAMAYACAK

Anayasa'nın 43'üncü maddesinde 'kıyılar devletin hüküm ve tasarrufundadır ve bu yerlerden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir' denildiği hatırlatılan açıklamada, “Onaylanan plan ile halkın kullanımında olan, uluslararası öneme sahip söz konusu alan, halkın kullanımından alınarak, rant uğruna tahsis edilecek ve halkın kullanımına kapatılacaktır. Tıpkı Kemerağzı ve Kundu sahilleri gibi" denildi.

YER SEÇİMİ UYGUN DEĞİL

Yat ve Kurvaziyer Liman kararı ile halkın yararlandığı küçük bölüm olan plajın da halkın elinden alınacağı belirtilen bilirkişi raporunda, habitatın zarar göreceği, halihazır plajın büyük bölümünde karasal yapılar planlandığı, kamuya açık bu plajın kullanılamayacağı, alanın kuzeyinin doğal sit alanı olduğu ve yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun olumsuz etkileyeceği gibi nedenlerle yer seçimi açısından kruvaziyer ve yat limanları projeleri için uygun olmadığı görüşünün ortaya çıktığı kaydedildi. Raporun sonuç bölümünde de “Dava konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararı yönünden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur" denildi.

BOĞAÇAY'A KONUT PROJESİ

Aynı meslek odaları, Konyaaltı muhasara bölgesini kapsayan Boğaçay projesinde Özel Proje Alanı olarak belirlenen bölgenin plan notlarına 'Konut Fonksiyonu' olarak eklenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018 yılına ait kararı ve plan değişikliklerine karşı da dava açtı. Dava dilekçesinde, alanın halen Antalya'nın temiz içme suyunun büyük bölümünü karşılayan su kaynakları yakınında ve sulak alan içinde kaldığından, kaynakların kirlenmesine yol açacağı, rekreasyon alanı ve peyzaj düzenlemesi yapım işi karşılığı alanın mülkiyeti, konut alanı yapımına olanak tanınarak yapımcı firmalara verilerek kamu mülkiyetinden çıkarılacak olması, konut alanı olarak getirisinin giderlerden çok daha yüksek olacağı, bu durumda belediyenin dolayısıyla kamunun çok büyük zarara uğrayacağı gibi gerekçeler öne sürüldü.

BİLİRKİŞİ UYGUN GÖRMEDİ

Antalya 1'inci İdare Mahkemesi'nin bilirkişi heyeti bu davayla ilgili de inceleme yaparak, raporunu tamamladı. Mahkemeye sunulan raporda, kamusal kullanımın azaltılması nedeniyle uygun bir planlama yaklaşımı olmadığı, alanın jeolojik yapısı, hem taşkın alanı olması, hem de korunması gerekli Boğaçay Su Kaynakları Koruma Alanı Sınırı İçinde kalması sebebiyle yapılaşmaya açılmaması gereken nitelikte olduğu belirtildi. Raporda, dava konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleriyle kamu yararı yönünden uygun olmadığı kanaati oluştuğu ifade edildi.

GEREKÇELERİMİZ TEYİT EDİLDİ

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Antalya şubelerinden yapılan açıklamada, her iki davaya ilişkin mahkemeye sunulan raporlarda, dava dilekçelerinde belirtilen iptal gerekçelerinin, bilirkişi heyetlerince de teyit edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Sayın mahkemenin bilirkişi raporları doğrultusunda her iki dava ile ilgili ivedilikle yürütmenin durdurulmasına ve iptaline karar ve yapılaşmanın önüne geçilmesi, kazananın kentlilerimiz olması, davacılar olarak halkımız adına dileğimiz ve beklentimizdir" denildi.Haber Merkezi

 

 

 


Yorum Yap