Erken yaş doğumları Tabip Odası gündeminde

Antalya Tabip Odası, çocuk gelin ve çocuk anneler konusunu gerek çocuk istismarı gerekse çocuk sağlığı açısından toplumsal ve tıbbi boyutu nedeniyle kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak gündemine aldığını bildirdi.

Erken yaş doğumları Tabip Odası gündeminde

Erken yaş doğumları Tabip Odası gündeminde

Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi'nde, 115'i Türk, 159'u Suriye ve Afgan kökenli toplam 274 çocuğun doğum yaptığı iddiaları kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı. Söz konusu doğumların 15 Mart 2017 ile 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında olduğu ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocuklar tarafından gerçekleştirildiği de iddialar arasındaydı. Çocuk gelin ve çocuk anneler konusu gerek çocuk istismarı gerekse çocuk sağlığı açısından toplumsal ve tıbbi boyutu nedeniyle kaçınılmaz olarak Antalya Tabip Odası gündeminde de yerini aldı.

Antalya Talip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Kepez Devlet Hastanesi yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde sayının 148 olduğu belirtildi. Sayılar arasındaki tutarsızlık nedeniyle verilerin gizlenme olasılığı ve konunun sadece niceliksel boyuta indirgenerek tartışılmasının yetersizliği düşünülerek yetkililerden resmi yazı ile ayrıntılı bilgi istendi, ancak henüz geri dönüş olmadı” denildi.


ÇOCUK GELİN KAVRAMI YOKTUR

“Gerçekte çok açıktır ki çocuk gelin diye bir kavram yoktur, yaşananlar çocuk istismarıdır” denilen yazılı açıklamada,  şu ifadelere yer verildi: “Erken yaşta evlilik bugün birçok ülkede üzerinde görüş birliğine varılan bir sosyal problemdir. Erken evlilik kavramı ülkemizde çocuk istismarı ve çocuk ihmalinden kaynaklanan bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu problem, bireysel ve toplumsal anlamda bazı temel değerleri tehdit edip toplumsal gelecek için ciddi sorunlara yol açmaktadır.

18 yaş altı evlilikler, kız çocuklarının bireysel anlamda fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini tamamlayamaması ve bu durumun erken yaşta dünyaya gelen çocuklarını doğrudan etkilemesi    kaçınılmazdır. Erken evlilikler aile içi şiddet, anne ve bebek ölümleri açısından ciddi riskler ortaya çıkarmaktadır. Kadınların eğitim düzeylerinin düşüklüğü ise kız çocuklarının erken evliliklerinin hem nedeni, hem de sonucudur.”


EN BÜYÜK SORUN BEBEK ÖLÜMLERİ

Antalya Tabip Odası’nın(ATO) açıklamasında erken yaştaki gebeliklerde en büyük sorunun bebek ölümleri olduğu vurgulanarak, şöyle denildi: “Yapılan bilimsel araştırmalara göre; 15 yaşın altı oluşan gebeliklerde görülen bebek ölümleri, 20 yaşın altındaki kadınlara oranla çok daha fazladır. Aynı zamanda erken yaşta gerçekleşen gebeliklerde, erken doğum ve bebeğin düşük kiloda doğma olasılığı daha fazladır. Düşük kilo (küçük bebek) ile dünyaya gelen bebeklerde birtakım nörolojik problemler görülebilmektedir. Yenidoğan bebeklerde görülen bu nörolojik rahatsızlıklar, ilerleyen zamanlarda bebekte zeka geriliği ve epilepsi gibi birtakım hastalıkların ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir.”


GEÇİM SIKINTISI, AİLE İÇİ CİNSEL SALDIRI

Açıklamada, “Kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerinin başlıca sebepleri arasında, geçim sıkıntısı, aile içi cinsel saldırı, evlilik dışı gebelik ve geleneksel yaşayışta hakim olan kocaya itaatin erken yaşta tesis edilmesi anlayışı sayılabilir” görüşüneyer verilerek, “Ancak bu sebepler arasında, ekonomik gerekçelerin önemi yadsınamaz. Nitekim çocuk gelinlerin hangi gelir grubuna giren ailelerde görüldüğüne ilişkin yapılan ulusal ölçekteki araştırmalar, çocuk gelin görülme sıklığı ile ailenin yoksulluğu arasında doğru orantı olduğunu; küresel ölçekte, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler örgütleri tarafından yapılan araştırmalarda da, kız çocuklarında görülen erken yaş evlilikler ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir.Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan plansız göç ve göçmenler de pek çok psikososyal soruna yol açmaktadır. Özellikle göçmenlerin yaşadıkları bölgelerde görülen erken evlilik veya göçmen kız çocuklarının ikinci eş olarak ileri yaştaki kişilerle birlikteliğe ya da fuhuşa zorlanması söz konusu olup gerekli önlemler alınmadığı takdirde giderek artması kaçınılmaz olacaktır” denildi. (Haber Merkezi)


Yorum Yap