Lara’ya çivi çakılamayacak

Lara Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla koruma statüsü yeniden değerlendirilerek,‘Kesin Korunacak Hassa Alan’ olarak ilan ve tescil edildi. Karara göre Işıklar Caddesi’nin bitiminden Kalpuzkaldıran Askeri Kampı’na kadar olan kıyı şeridinde çivi bile çakılamayacak.

Lara’ya çivi çakılamayacak

Lara’ya çivi çakılamayacak

Işıklar Caddesi’nin bitiminden Kalpuzkaldıran Askeri Kampı’na kadar olan Lara Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı ile Serik ilçesindeki Zeytintaşı Mağarası Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil ve ilan edildi. Bu kararla özel durumlar dışında Lara Kıyı Bandı’na çivi bile çakılması yasaklanıyor.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı “Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı” nda Lara Kıyı Şeridini kapsayan’ Kesin Korunacak Hassas Alanlar’ şöyle tanımlanıyor:  “Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır”

ÖZEL DURUMLAR DIŞINDA

ÇİVİ BİLE ÇAKILAMAYACAK

‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ kararı Lara Kıyı Şeridi’nde bundan sonra, flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulamayacak.  Ancak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun izniyle, kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabilecek. Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapıları, mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımları yapılabilecek. Yapılaşma olmaksızın arıcılık faaliyetini de izin verilecek.(Haber Merkezi)

 

 


Yorum Yap