Gazipaşa’da rant oyunu 2 YILDA İNŞAAT ALANI 15 KAT ARTTI

2018 Yılı Kasım ayında düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanan iki parsel için Büyükşehir ve Gazipaşa Belediye Meclislerinde alınan kararlarla yoğun emsal artışı verildi. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, askıda planlamaya itiraz ederken, Gazipaşa Belediye Meclisi itirazı reddetti

Gazipaşa’da rant oyunu     2 YILDA İNŞAAT ALANI 15 KAT ARTTI

Gazipaşa’da rant oyunu 2 YILDA İNŞAAT ALANI 15 KAT ARTTI

2 YILDA İNŞAAT ALANI 15 KAT ARTTIRANTIN ÖNÜ AÇILIYOR!

Antalya Büyükşehir ve Gazipaşa Belediyesi Meclis Üyesi yüksek mimar Esin Bilgiç, Gazipaşa İlçesi’nin Koru, Bakılar bölgesinde özel bir şahsa ait 2.1 hektarlık bir tarım alanının, düşük yoğunluklu konut alanına dönüştürüldüğünü kaydetti. Gazipaşa’nın planlı alanlarının, ilçe nüfusu 250 bin kişi oluncaya kadar yeterli olduğunu kaydeden Bilgiç, “Kişiye özel, emsal artırımı sağlayan bunun gibi plan değişikliklerinde kamu yararı yoktur. Ayrıcalıklı imar hakları kişisel rantın önü açar” dedi.

6 Ocak’ta yapılan Gazipaşa Belediye Meclisi’nde Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin yaptığı itiraz reddedilirken, konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelecek. Meclis Üyesi Bilgiç, burada meclise büyük görev düştüğünü hatırlattı.

Antalya Büyükşehir ve Gazipaşa Belediyesi Meclis üyesi yüksek mimar Esin Bilgiç, kentlerin ‘Uygulama İmar Planları ile Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapım süreçlerinin son derece önemli olduğunun altını çizdi ve kentin sahiplerinin bu süreci yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.Halkın, planlı, kurallı, kimlikli kentler için, kentlerine sahip çıkmasının yanlış olan, kişilere özel ve rant amaçlı uygulamaları azalttığını hatırlatan Bilgiç,“Planlı bir kentte konut alanları bölge bölge yoğunluklarıyla belirlidir. Tarım alanları belirlidir. Parklar, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları belirlidir. Eğer planlı, kurallı, kimlikli bir kente sahip olmak istiyorsak, bu alanlar üzerinde kamu yararı bulunmadan, kent planında bir gereklilik bulunmadan, gerekli bilimsel ve teknik araştırmalar yapılmadan kişiye özel değişiklikler yapılmamalıdır” dedi.

TARIM ALANI KONUT ALANI OLDU

Gazipaşa ilçesinin Koru, Bakılar bölgesinde özel bir şahsa ait 2.1 hektarlık bir tarım alanının, düşük yoğunluklu konut alanına dönüştürüldüğünü hatırlatan Bilgiç, “Bu konu meclise gelecek. Yapılaşma koşulları olarak, en düşük yoğunlukta olan, tarım alanı yapılaşma koşullarını aynen taşıyor.

Ancak bölge 2006 yılında alınan bir ‘meclis kararı ile’ tarım alanı yapılaşma koşullarını aynen korumakla birlikte ‘düşük yoğunluklu konut alanı’ olarak tanımlanıyor. Meclislerin bu kararları alırken gerekli bilimsel ve teknik çalışmaların yapıldığından emin olmaları gerekiyor. Bu kişiye özel tarım alanına, yüksek oranda yapılaşma izni veren plan değişiklikleri önceki dönem ilçe ve büyükşehir meclislerinden maalesef geçmişti. Ama sistem aslında yanlışa izin vermeme adına bir de onaylanan planların askı sürecini zorunlu kılıyor. Bu şekilde planlamada karşı çıkılan hususlara itiraz edilebiliyor ve bu itirazlar meclislerde tekrar değerlendirilebiliyor” diye konuştu.

MECLİSE GÖREV DÜŞÜYOR

Bahse konu tarım alanının 0.70 emsalle, konut amaçlı imara açılmasına askı süresi içinde Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin itiraz ettiğini de ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu: “Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimize önemli bir görev düşüyor. Askı sürecinde yapılan bu itirazı değerlendirmek. Yani itiraz dilekçesini kabul ederek ya tarım alanlarını koruma kararlılığını göstermek ya da bu dilekçeyi reddederek ileride başka uygulamaların da önünü açabilecek bu değişikliği onaylamak.Ayrıca İlçemiz Uygulama İmar Planı incelendiğinde, böyle bir plan değişikliğini gerektirecek bir zorunluluk olmadığı görülecektir.”

PLANLARIMIZ YETERLİ

“Planlı alanlarımız, ilçe nüfusumuz 250 bin kişi oluncaya kadar yeterlidir. Yeni bir alanda, kişiye özel bir yoğunluk artışına gitmeye gerek yoktur.Yerel yönetimlerin en büyük amacı kamu yararına hareket etmektir. Yapılmış olan bu plan değişikliğinde kamu yararı yoktur.Kişiye özel rant sağlamada en önemli yollardan birisi emsal artırımıdır. Bu plan değişikliği de kişiye özel, emsal artırımı sağlamaktadır. Ayrıcalıklı imar hakları verilerek bundan kişisel rant sağlanmasının önü açılmaktadır.Oysa insanların ve dünyayı paylaştığımız tüm canlıların daha sağlıklı çevrelerde yaşamaları için, kentleşme süreci kişisel rant odaklı değil, bilimin, tekniğin ışığında gelişmelidir.”

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRÜR

“Bu plan değişikliği ile sadece planlanan alan değil, çevresindeki tarım alanları da büyük zarar görecektir” diyen Esin Bilgiç, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu uygulama örnek gösterilerek ileride, tarım alanlarımızda başka yoğunluk arttırıcı, kişiye özel plan değişikliği talepleri gelebilecektir. Bu talepler diğer tarım alanları üzerinde de, belediyemiz üzerinde de baskı oluşturacaktır.Özellikle çok nemli iklimiyle ilçemiz, ülkemizde birçok tropikal meyvenin üretildiği ender bölgelerden birisidir. Mango, avakado, passiflora sadece bu coğrafyada yetişiyor. Doğal ortamda yetişen organik muz sadece bu bölgede yetişebiliyor.Oluşumu milyonlarca yılda gerçekleşen tarım topraklarımızın bu şekilde imar rantı uğruna kaybedilmemesi, yerel yönetimlerimizin bu ve benzeri ürünlerin ülke ve dünya çapında pazarlanabilmesi için çiftçilerimize gerekli desteği vermeleri gerekir. Havaalanımızın aynı zamanda bu amaç için de kullanılabilmesi sağlanabilir.Böylece üretim ekonomisine devam edilerek, dışa bağımlılığımızın önüne geçilebileceği gibi, birilerinin iştahını kabartan inşaat rantının önüne de geçilmiş olur.”

KARARLI OLMALIYIZ

Yine havaalanımızın olması, ilçemize büyük kentlerden ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Büyük kentlerin karmaşasından, beton yığınlarından bir süreliğine uzaklaşmak isteyen insanlar için bu bölgeler, betonlaşmamış, korunmuş doğasıyla, ender yetişebilen bitki çeşitliliği ile bahçeli evleri ile üreten, doğal yaşamın sürdüğü ve kolaylıkla ulaşılabilen bir yaşam tarzı ile birer çekim merkezi olabilirler. Ancak şimdiden, gelecekte bu anlamda çok değerli olabilecek bu alanların bütününü koruma kararlılığını göstermek gerekmektedir.”Kubilay ELDEMİRCİ


Yorum Yap