“Fay yasası çıkarılsın”

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi,TBMM’ye açık çağrı yaparak fay hatları ve zonları üzerinde yer alan yurttaşların can güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili yasada değişikliğe gidilmesini istedi.

“Fay yasası çıkarılsın”

“Fay yasası çıkarılsın”

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi, fay yasasının çıkarılması konusunda TBMM’ye açık çağrı yaptı.Genel Merkez tarafından yapılan açıklamada,23 Şubat tarihinde Türkiye-İran sırında 5,9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak, “İran’ın Khoy şehrinde gerçekleşen deprem, Van’ın Başkale İlçesine bağlı sınır mahallelerinde yıkıma neden olmuş, yaşanan depremin ardından resmi verilere göre 10 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 8’i ağır olmak üzere 35 vatandaşımız ise yaralanmıştır.Başkale İlçesine bağlı Kaşkol, Gelenler, Güvendik, Özpınar, Bilgeç Mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde konutlar yıkılarak ağır hasar görmüştür. Öncelikle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölge insanımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz” denildi.

18 KENT FAY ÜSTÜNDE

Açıklamada, en çok ölüm ve hasarların doğrudan fay zonları ve hatları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde meydana geldiği hatırlatılarak, şöyle denildi: “Gerek 42 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 1600’ü aşkın vatandaşımızın yaralandığı Sivrice (Elazığ) depremi, gerekse Denizli, Manisa, Akhisar ve bugün yaşanan ve 10 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 35’i aşkın vatandaşımızın yaralandığı Khoy depremleri de göstermektedir ki, en çok ölüm ve hasar doğrudan fay zonları ve hatları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde meydana gelmektedir.MTA Genel Müdürlüğünün 2012 yılında yayınladığı Türkiye Diri Fay Haritası göz önüne alındığında 18 kent, 80’i aşkın ilçe, 502’yi aşkın köyümüzün doğrudan fay zonları üzerine bulunduğu, bu zonlar üzerinde 100 bini aşkın binanın yer aldığı görülmektedir. Fay hatları veya zonları üzerinde yer alan binalarda yaşayan yurttaşlarımız her an olabilecek bir depremde öncelikli olarak etkilenecek, hiç istemesek de, birçok yurttaşımız yaşamını yitirecektir.”

GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Açıklamada fay hatları ve zonları üzerinde yer alan yurttaşların can güvenliklerinin sağlanması amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. Maddesinin 1. Fıkrasının şu şekilde değiştirilmesi istendi: “Yapılacak özel jeolojik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı veya zonları ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa edilemez. Tespit edilen bu alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde imar planlarına işlenir. İmar planı bulunmayankasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenmek suretiyle afete maruz olabilecek alan olarak ilan edilir. Afete maruz alanlar, İçişleri Bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılır.Bu suretle tespit olunan alan sınırları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur.Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Açıklamanın sonunda,fay zonları üzerindeki binaların kentsel dönüşüme tabii tutularak boşaltılması ve bu alanlara, insani kullanım amaçlı yapıların yapılmasının önlenmesi de istendi. Kubilay ELDEMİRCİ

 

 

 


Yorum Yap