Kente sahip çıkmaya devam edeceğiz

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Antalya Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen Dr. Ebru Manavoğlu, önümüzdeki süreçte Antalya, Burdur ve Isparta illerinde ülke ve kamu çıkarları çerçevesinde şehir ve bölge Planlama mesleği ile ilgili konularda çalışmalar yapmaya, mesleğin ve meslektaşlarının haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Kente sahip  çıkmaya devam  edeceğiz

Kente sahip çıkmaya devam edeceğiz

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Antalya Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. Dr. Ebru Manavoğlu yeniden şube başkan seçilirken Hakan Bilgi Şube 2’nci Başkanı, Funda Yörük Şube Sekreteri, Gürdal Yılmaz Şube Saymanı, Burak Günaydın, Ersin Aksoy ve Ayşe Özlem Güçlü de yönetimi kurulu üyesi olarak yer aldı.

AMAÇ DAHA GÜÇLÜ BİR ODA

Ebru Manavoğlu yaptığı açıklamada Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi olarak, görev alanlarız olan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde öncelikle ülke ve kamu çıkarları çerçevesinde Şehir ve Bölge Planlama mesleği ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, mesleğin ve meslektaşların haklarına sahip çıkacaklarını kaydetti. Manavoğlu, oda üyelerinin meslek içi eğitimine ve oda faaliyetlerine katılımını arttırıcı çalışmalar yaparak daha güçlü bir oda oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Manavoğlu şöyle devam etti: “Mesleğimizle ilgili kentsel planlama çalışmaları ve projelerinde kamu kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışarak uygulama ve kuram alanında tarafsız, katılımcı, katkı koyucu, çözüm üretmeye yönelik, bilimsel ve teknik temellere dayandırılarak görüş ve öneriler geliştirmek, elde edilen çalışma sonuçlarını üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşmak temel amaçlarımız arasında olacaktır. Doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam edecektir.”

SORUNLARA ÇÖZÜM BULACAĞIZ

“Kentlerimizde şehir ve bölge planlama mesleğinin eğitiminin geliştirilmesi konularında girişim ve etkinliklerde bulunarak mesleğimizin gelişimini sağlamak bu dönemin temel öne çıkan konularını oluşturacaktır.Daha yaşanabilir kentler oluşturmak için meslek alanımızı ilgilendiren her konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışarak, kentsel sorunlara çözüm bulma konusunda katkı sağlamak temel görevlerimiz arasında olacaktır.”

GÖREV DAĞILIMI

Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu 11. Dönem görev dağılımı şöyle:

ASİL ÜYELER: Başkan: Dr. Ebru Manavoğlu, II. Başkan: Hakan Bilgi, Şube Sekreteri: Funda Yörük, Şube Saymanı: Gürdal Yılmaz, Üye: Burak Günaydın, Üye: Ersin Aksoy Üye: Ayşe Özlem Güçlü

YEDEK ÜYELER: Elif Büşra Uygun, Pervin Şenol, Hasan Yiğit, Ramazan Balcı, Şerife Demir Ünsa, Yağmur Kaya, Banu Önal. Haber: Kubilay ELDEMİRCİ

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorum Yap