İzolasyonda şiddet tehlikesi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, izolasyon döneminde Türkiye’de kadına yönelik ev içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasından çok endişeliyiz” dedi.

İzolasyonda şiddet tehlikesi

İzolasyonda şiddet tehlikesi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, izolasyon döneminde Türkiye’de kadına yönelik ev içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasından çok endişeliyiz” dedi.

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, pandemi döneminde alınacak ek önlemleri açıkladı. “Korona ile global bir savaşın içindeyiz. Bir yanda salgın hastalığın tetiklediği ekonomik kriz ile başlayan işten çıkarmalar, öte yandan okulların kapanması ve en temel tedbir olarak evde kalmanın gerekliliği, çocuk bakımını kreş, okul ve çocuk bakıcıları gibi ücretli emekten ücretsiz emek eksenine kaydırıyor” diyen TKDF Başkanı Güllü, çocuk, hasta ve yaşlı bakımının tekrar tekrar kadınların omuzlarına yüklendiğini, eşitsizliğin derinleştiğini belirtti. 

EV TEHLİKENİN TAM GÖBEĞİ

Canan Güllü, şu ana dek en temel önlemin ‘güvenlik’ gerekçesiyle evde kalmak olduğunu aktararak, “Oysa bazılarımız için ev, tehlikenin tam göbeği. Ev izolasyonunun erkeklerin denetleyici ve baskıcı tutumlarını pekiştirecek bir araç olarak kullanılması riski çok büyük. Özellikle faille aynı evde yaşamaya mecbur kadınların destek hizmetlerine erişimi neredeyse imkânsız” dedi. 

GÜLLÜ: ŞİDDETİN ARTMASINDAN ENDİŞELİYİZ

TKDF Başkanı Güllü, korona ile mücadelede toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımı benimsemek zorunda olduğumu söyledi. Güllü, “İstatistikler bize, sosyal izolasyon dönemlerinde ev içi şiddetin arttığını söylüyor. Toplumda artan kaygı ile panikle beraber, özellikle izolasyon döneminde Türkiye’de kadına yönelik ev içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmasından çok endişeliyiz” dedi. 

Güllü, şöyle konuştu: 

“TKDF olarak, özellikle son zamanlarda Acil Yardım Hattı’na gelen çağrılar doğrultusunda, ev içi şiddetle ilgili sürekli hatırlattığımız, alınması gereken tedbirlere ek olarak bu dönemde aşağıdaki tedbirlerin acilen uygulanmaya konmasını talep ediyoruz:

Hastanelerin doluluğu ve kapasitesi göz önünde bulundurularak her ilde şiddete uğramış kadınların başvurabileceği bir hastanenin belirlenmesi ve duyurulması gerekmektedir. 

ALO 183 ETKİN OLMALI 

Kolluk kuvvetleri 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u eksiksiz uygulamalı, ‘salgın hastalık döneminde kadınların var olan hakları askıya alınmış değildir’ mesajı kamu spotlarıyla sıklıkla tekrar edilmelidir. Salgın, özellikle kolluk kuvvetleri tarafından ev içi şiddet vakaları ile uğraşmamak için mazeret olarak kullanılamaz.   

Alo 183 etkin bir şekilde kullanıma sokulmalıdır.

Evde şiddet gören kadının, fail erkekle birlikte aynı evdeyken yetkili birimlerden nasıl yardım isteyebileceği çok ciddi bir sorudur. Yetkili kişiler tarafından, şiddet mağduru ya da risk grubunda olan kadınlara yönelik hane ziyaretleri söz konusu olamayacağı için İçişleri Bakanlığı’nın KADES uygulaması tanıtılmalı ve kullanımı teşvik edilmelidir. 

DİYANET VE İMAMLAR DESTEK OLMALI 

Kadınlar, güvenlikleri ve sağlık durumları arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Şiddete uğramış kadınların bu dönemde umumi alanları paylaşmakla ilgili haklı kaygı duyuyor olabileceklerini göz önünde bulundurularak, kadınların güvenliğini ve sağlığını garanti altına alacak protokoller içeren acil durum planları yapılmalıdır.

Sığınaklardaki sağlık ve hijyen uygulamaların en üst standartlarda tutulmalı, korona teşhisi 

konmuş ya da şüphe taşıyan kadınlara yönelik güvenli alan tahsisi sağlanmalıdır.

Kolluk tarafından şu an yüklenilmiş olan 65 yaş üstü ihtiyaçları temin etme yükümlülüğü  

camilerin kapalı olması sebebiyle Diyanet kurumuna devredilmeli ve imamlar tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. Çünkü ALO 155 kadına şiddet çağrılarına yoğunluk sebebiyle

cevap verememektedir 

PANDEMİ KURULLARINDA OLMALIYIZ

Şiddet mağduriyeti sonucu yeni bir hayata başlayan kadınlar için süreç ikincil mağduriyet yaratmaktadır. Bu kadınlar için ayrı bir destek paketi açıklanmalıdır. 

İlan edilen Pandemi Kurullarına sahada şiddet çalışan kurumlarında dahil edilmesi gereklidir.

TKDF olarak korona ile mücadelede toplumsal cinsiyet boyutunun hafife alınmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki şimdi alacağımız önlemler ve yapacaklarımız ilerideki salgınlar sırasında milyonlarca kız çocuğu ve kadının hayatını derinden etkileyecek.” 

 

HABER MERKEZİ


Yorum Yap