OLİMPOS'A DAİR İLK MESLEK ODASI GÖRÜŞÜ!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'daki tartışılan planlarından biri olan Kumluca İlçesi'ndeki Olimpos Antik Kenti'ni ilgilendiren bölgedeki sit derecelerinin düşürülmesine dair kamuoyundaki adıyla Olimpos planlarını ilk kez Antalya'daki bir meslek odası başkanı inceledi, raporladı ve görüşlerini ilk kez kent savunucu kimliğiyle bilinen Songül Başkaya'ya aktardı.

OLİMPOS'A DAİR İLK MESLEK ODASI GÖRÜŞÜ!

OLİMPOS'A DAİR İLK MESLEK ODASI GÖRÜŞÜ!

Başkaya, kamuoyunda tepki çeken planlara dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in görüşlerini aldı. Turim Bakanlığı ile Koruma Kurulu yetkilileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi bürokratlarıyla yapılan görüşmeler ve tespitlerini aktaran Başkan Hançer, şimdilik bu planların alana bir düzen getirecek olması sebebiyle doğru olduğunu kaydetti. 

"PLANI OLUMLU BULUYORUZ"

614 Hektarlık bir alan olan Olimpos'ta sadece 24 hektarlık alanın planlama sürecinin parçası olduğunu, burada da bugün tartışılan 2. derece arkeolojik sit alanının 3'e düşürülmesinin aslında 2017 yılında gerçekleştiğini belirten Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, kamuoyundaki kaygılara kısmen katılmakla birlikte, şimdilik bu planı olumlu bulduklarını bildirdi. Son 30 yıldır bölgede hayata geçen kaçak bungalov yapıların ve beton yapıların ya yıkılması ya da yasal hale getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Hançer, burada ilk şık zor olduğu için ikinci şıkkın hayata geçtiğini söyledi. Başkan Hançer, planla birlikte sadece ahşap ve iki katlı yapıların yasallaştığını kaydederken, diğer yapıların ve plan dışındaki yapıların ister ahşap ister bungalov olsun yıkımının da önünün açıldığını belirtti. 


Bakanlık ve belediye yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonrası ilk resmi görüşü Akdeniz Gerçek'e aktaran Başkan Hançer, Antalya Kent Konseyi İmar Grubu'na da plan konusunda bilgi vereceklerini söyledi. Odanın plana dair rapor çalışması da sürüyor. 

PLANLAR 28 MAYIS'A KADAR ASKIDA 

Kamuoyunda 'Olimpos gidiyor' kaygılarına yol açan plan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 Mart 2020 tarihinde onaylanan Kumluca İlçesi Olimpos Antik Kenti 1.,2.,3. Derece Arkeolojik Sit alanına ilişkin Milli Park sınırları dışında kalan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği) ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı 29 Nisan'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıktı. Planlar 28 Mayıs'a kadar askıda kalacak. Kumluca Belediyesi'nde de binlik planlar 7 Mayıs'ta askıya çıktı, 6 Haziran'da askıdan inecek. İtiraz yapacakların askı süresinde belediyelere itirazlarını bildirmesi gerekiyor. 

Songül BAŞKAYA 

 Yorum Yap