HARİTACILARDA İLK DANIŞMA KURULU

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Danışma Kurulu gerçekleşti. 11 Temmuz'da gerçekleşen danışma kurulunda çok sayıda konu ele alındı.

HARİTACILARDA İLK DANIŞMA KURULU

HARİTACILARDA İLK DANIŞMA KURULU

Başkan Okan Hançer, "TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda Antalya Şube olarak 15.Dönem ilk Danışma Kurulumuzu gerçekleştirdik. Danışma kurulu gündeminin ilk sırasında, arsa paylı konut tapusu olan Kat İrtifaklı tapuların olması gerektiği gibi Kat Mülkiyetine geçmesini sağlayacak olan Röperli Kroki Uygulaması vardı. Yapı ruhsatı düzenlenme aşamasında yapı henüz ortada yokken düzenlenen arsa payı ortaklığına dayanan kat irtifak tapularının yapının projesine uygun olarak tamamlanması sonrasında konut tapusu olarak kat mülkiyetinin tesis edilmesinin önünü açacak uygulamanın Antalya il genelinde uygulanması konusunda teknik detayları görüşüldü" dedi. Başkan Hançer, yapılacak düzenleme ile Antalya'da yıllardır süren konut tapularının arsa payı ortaklığı mülkiyetinden kat mülkiyetine geçememesi gibi önemli bir mülkiyet sorununun önüne geçileceğini kaydetti. 

YENİ DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLDÜ 

Başkan Hançer, toplantılarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Diğer gündem konularımız ise mesleğimizi yakından ilgilendiren, 20 Şubat 2020 tarih 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 Sayılı, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik, 16 Mart 2020 tarihli ve 31070 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanların Tespiti Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Otopark Yönetmeliği vardı. Ayrıca üyelerimiz, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Kurulu'na götürülmesini talep ettikleri konular hakkında fikir ve görüşlerini paylaştılar. 15. Dönem faaliyetlerimiz ile ilgili dilek ve temennilerin görüşülmesi ile birlikte danışma kurulumuz sonlandırılmıştır. Danışma Kurulu toplantımıza katılım sağlayarak mesleki aidiyet ve sorumluluk duygusu yönetimimize ortak olan, fikir ve görüşleri ile yönetimimize destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz."

Nizamettin ÖZMEN


Yorum Yap