SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TARTIŞILAN TALEP

Antalya Sağlık Müdürlüğü, özel muayenehanesi olan hekimlerden hasta bilgilerini istedi. Türk Tabipler Birliği’nden ve Antalya Tabip Odası’ndan hukuk hatırlatılması yapıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TARTIŞILAN TALEP

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TARTIŞILAN TALEP

Meslektaşlarına seslenen Antalya Tabip Odası “İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir muayenehanede serbest olarak icra eden hekimlere gönderilen yazı ile tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hasta bilgilerinin bildirilmesi istenmektedir” diyerek, bir açıklama yaptı. Sözü edilen yazının  hukuka aykırı olduğu hatırlatılan yazıda şöyle denildi: “Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak bazı bilgilerin tarafımıza ve bildirim istemi yöneltilen hekimlere verilmesi talep edilmiştir; ayrıca kuruluşunu Anayasa’dan alan bir meslek örgütü olarak Bakanlığın uygulama işlemleri dahil her türlü işleminde hukuk devleti ilkesi gereği hukuka uygun davranması yükümlülüğü hatırlatılmıştır.”DİLEKÇE HAZIRLANDI 

“Sağlık Bakanlığı tarafından hasta bilgileri istenen meslektaşlarımızın ekte hazırlanan dilekçeyi (https://drive.google.com/file/d/1oWrQbcyyPsvLZbaU8cAdnSmDEK8I1VH5/view ) Sağlık Bakanlığı’na ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne vermeleri önerilmektedir.”


Nizamettin Özmen Yorum Yap