“Kazandık ama yetmez”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz; şube binasında yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanlığı’nca durdurulan 2020 yılı izin haklarının 2021 yılına devredilecek olmasını “mücadeleyle kazandıklarını” belirtti.

“Kazandık ama yetmez”

“Kazandık ama yetmez”

SES Şube Başkanı Şükran İçöz açıklamasında “Bilindiği üzere 27 Ekim 2020 tarihli ve 60438742-99 sayılı genel yazı ile yıllık izinler, emeklilik ve istifaların durdurulmasına ilişkin Bakanlık düzenlemesine itiraz etmiş, 30 Ekim tarihinde Antalya başta olmak üzere sendikamızın örgütlü olduğumuz tüm il ve ilçelerde basın açıklamaları ve sosyal medya eylemleri ile söz konusu yazının iptalini istemiştik. Ayrıca izinlerin devri için dilekçe örnekleri hazırlayarak harekete geçmiştik. Ayrıca sendika genel merkezimiz Bakanlığa genel yazının geri çekilmesi için yazı yazmıştı. Bu eylem ve etkinliklerin sonucunda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazı ile izinlerin 2021 yılına devri ile ilgili düzenleme yapılacağı duyurulmuştur” dedi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”

Genel müdürlüğün düzenlemesinin yeterli olmadığını da belirten İçöz, “İlk etapta kronik rahatsızlığı ve engelli olan emekçilerin emeklilik ve ücretsiz izin haklarının da ertelenmeden açılması gerekmektedir. Yine 4. Dönem Toplu Sözleşme Kararlarında yer alan ‘döner sermaye ödemelerinde ayda beş güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri döner sermaye ödemelerinde çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmez’ hükmü izinlerin devredildiği döneme ilişkin artırımlı uygulanmasının gerekli olduğunu da hatırlatmak isteriz. 27.10.2020 tarihli genel yazı ile anayasal haklarımıza yapılan saldırının tümüyle ortadan kaldırılması için sürecin takipçisi olacağımız” dedi.

Ziya Nur SEZEN


Yorum Yap