YETKİ HACIARİFOĞLU’NDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki vekil tartışmasına İçişleri Bakanlığı noktayı koydu. Antalya Valiliği’nin talebi üzerinde İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık imzasıyla gönderilen yazıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izninin devam ettiği süre boyunca belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise yetki gaspı oluşturacağı belirtildi

YETKİ HACIARİFOĞLU’NDA

YETKİ HACIARİFOĞLU’NDA

 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in elektronik imzayla 13 Kasım’da Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu’nun görevine son verildiği, yerine 23 Kasım’a kadar Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay Başaran’ı, 23 Kasım’dan dönüşüne kadar da Meclis Üyesi Büşra Özdemir’i görevlendirdiği yönündeki kamuoyuna sızdırılan yazı gündeme oturdu. CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya ziyareti sırasında ortaya çıkarılan yazıya Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ‘sahte’ diyerek, konuyu Teftiş Kurulu’na ilettiğini bildirdi ve “Önemle belirtmek isterim ki; sayın Başkanın iradesini ortadan kaldırmak için koltuktan kalkmıyor değilim tam tersine başkanın herkesçe bilinen malum olan iradesini korumak için bu koltuktayım. Zira Başkan tarafıma vekalet vermiştir ve vekaleti sahibine iade etmek üzere dört gözle sayın başkanımızın göreve dönmesini bekliyorum” dedi.

 

Edinilen bilgiye göre Antalya Valiliği yaşananlar üzerine 14 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığı’na ‘Acele’ notuyla görüş sordu.  Antalya Valiliği yazısında “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in 17.08.2020 tarihinden itibaren hastalık iznine ayrıldığı, görevine dönünceye kadar belediye başkanlığı görevinin meclis üyesi Mehmet HACIARİFOĞLU’nun vekalet edeceğinin bildirildiği, öte yandan belediye başkanı Muhittin BÖCEK’in hastalık izni kesintisiz devam ederken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 13.11.2020 tarihli ve 30022649903.2.286941 sayılı yazısı ile Mehmet HACIARİFOĞLU’nun belediye başkan vekilliği görevinin sonlandırıldığı, yerine 23.11.2020 tarihine kadar meclis üyesi Oktay BAŞARAN’ın, o tarihten sonra ise meclis üyesi Büşra ÖZDEMİR’in görevlendirildiğinin bildirildiği” belirtilerek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in hastalık izni devam ederken bu tür idari faaliyette bulunmasının hukuki ehliyet ve geçerliliği açısından tereddütler oluşturduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan aynı gün verilen cevapta ‘Kamu görevlileri izinli bulundukları süre içinde yetkilerini kullanamazlar’ denilerek, idari açıdan yetki kullanımının sözkonusu olamayacağı belirtildi. Zaman bakımından da izinde bir yetki kullanmanın sözkonusu olmayacağı, olması halinde ‘yetki gaspından’ söz edilebileceği kaydedildi.

BÖCEK DÖNENE KADAR YETKİ HACIARİFOĞLU’NDA

Ayrıca Belediye Kanunu, Danıştay Kararlar ve bakanlık görüşü doğrultusunda belediye başkan vekilinin, belediye başkanının sahip olduğu tüm yetkilere sahip olduğu vurgulanan yazının ‘Değerlendirme’ başlıklı sonuç kısmında şöyle denildi:

“Yukarıda getirilen izahatlardan da anlaşılacağı üzere gerek idare hukukun genel esasları gerekse belediye mevzuatı çerçevesinde belediye başkanlığı yetkisinin birden fazla kişi tarafından aynı anda kullanılması, başka bir ifadeyle belediye başkan vekili ile belediye başkanının eş zamanlı olarak yetkili olması mümkün değildir. Dolayısıyla; 17.08.2020 tarihi itibariyle yerine belediye başkan vekili görevlendirerek hastalık iznine ayrılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in tekrar göreve başlayacağı döneme kadar belediye başkanlığının yetkilerini kullanamayacağı, Büyükşehir belediye başkanının yerine görevlendirilecek belediye başkan vekilini belirleyebilme yetkisini kullanabilmesi için görevde bulunması gerektiği, öte yandan Antalya Valiliği’nin ilgi yazısında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in hastalık izninin kesintisiz devam ettiğinin belirtildiği, Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in hastalık izninin devam ettiği süre boyunca belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği, Aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağı, değerlendirilmektedir.”

        İçişleri Bakanı adına İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat KIRBIYIK imzasıyla Valiliğe gönderilen yazıda “Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 40 ncı maddesinde yer alan ‘başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir’ ifadesi ve idari işlemin ‘zaman bakımından yetki’ unsuru açısından konu değerlendirildiğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in hastalık izni sırasında belediye başkanlığı makamının yetkilerinden olduğu aşikar olan belediye başkan vekilinin görevinin sonlandırılması, dönemler itibariyle başka meclis üyelerinin başkan vekilliğine görevlendirilmesine dair bir yetkiyi kullanmasının mümkün olamayacağı, aksi halin yetki gaspı anlamına geleceği, bu nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgi (b) yazısının idare hukuku açısında yok hükmünde kabul edilmesi gerektiği kanaat ve görüşüne varılmıştır.”

Songül BAŞKAYA

       

 


Yorum Yap