‘Devrim yasaları milli birliğimizin harcıdır!’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Çanakkale Zaferi ile başlayıp Cumhuriyetin ilanıyla taçlanan Kurtuluş Savaşı sonrası yeni bir ulus yaratmak için kuruluş mücadelesinin başlatıldığını ve bu aşamada 3 Mart Devrim Yasaları’nın önemine dikkat çekti

‘Devrim yasaları milli birliğimizin harcıdır!’

‘Devrim yasaları milli birliğimizin harcıdır!’

    ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizmin değil Türk Milletinin çıkarlarını önde tutarak başlattığı önemli devrimlerden bazılarının 3 Mart 1924’de yasalaştırıldığını ifade etti.  

 

    3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırıldığını, Şeriye ve Evkaf Bakanlığı’nın sonlandırıldığını ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim birliğinin sağlandığını hatırlatan Daş şu açıklamalarda bulundu:

 


    “Bir ulus devlet yaratmak için emperyalizm ile bağ kuran halifelik makamı kaldırılırken “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek halk iradesi egemen kılınmıştır. Üretim ve ekonomik ilişkilerin tek elde, tek dilde, tek para birimi ile yapılabilmesi için üniter devlet inşası için dil birliği gerekliydi.

 

    TBMM kuruldu kurulalı oybirliğiyle Türkçe, Devletin dili ilan edildiği ve dil birliği sağlandığı için, eğitim öğretim birliği sağlanarak bir ileri aşamaya geçildi.

 


    Üçüncü olarak da asker siyaset ilişkisini ayırmak için “Genel Kurmay Bakanlığı” kaldırılmıştır. Genel Kurmay Başkanlığı kurularak askerin Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi dışında siyasete karışması önlenmiş oldu.

 

    Üretim ilişkilerini düzenleyen, ekonomik pazarı teke indiren, halkın iradesini egemen kılan, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.” sözünün ışığında, yurttaşlık temelinde bir millet oluşturan, Anadolu insanının bir olduğunu, eşit ve kardeş olduğunu ilan eden 3 Mart devrim yasaları Cumhuriyet devriminin en önemli yasalarıdır…

 


    Eğitimin illere ve bölgelere göre sürdürülmesi pandemi gerekçesi ile gündeme gelmiştir. Bir yandan yeni Anayasa yapma hazırlıkları konuşulurken bir yandan da eğitimin yerel yönetimlere devri dillendirilmektedir.

 

    Unutulmamalıdır ki millet olmanın en temel unsurlarından biri de toprak olduğu kadar eğitimdir. Eğitimin etnik ve dinsel yapıda sürdürülmesi Türk Milleti’ni yok eder… Tarihi hataların telafisinin mümkün olmadığı günlerden geçiyoruz.

 


    Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye’ye yönelik tehlikelere karşı yetkilileri geçen zaman içinde defalarca uyarma görevimizi yaptık. Sorumluluk duyan tüm vatanseverlerin uyarılarına rağmen izlenen yanlış politikalar sonucu ne yazık ki Türkiye tehlikeli bir noktaya sürüklenmiştir.

 

Akdeniz Gerçek Haber Merkezi


Yorum Yap