Devrim yasaları 97 yaşında!

Üç devrim yasasının kabul edilişinin 97. yıldönümünde açıklama yapan Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, “Devrimci cumhuriyetin hedeflerine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olan dönüşümün tarihi olarak kayıtlara geçmiştir” dedi

Devrim yasaları 97 yaşında!

Devrim yasaları 97 yaşında!

Ulusal birliğin mihenk taşı Tevhid-i Tedrisat ile ülkedeki eğitim kurumlarının tek elde toplandığını, Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasıyla modern hukukun önünün açıldığını ve Halifeliğin kaldırılmasıyla da laik devlet mekanizması için en gerekli adımlardan birinin atıldığını kaydeden Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, şöyle konuştu:

 “Devrim yasaları ile ulusal egemenlik ile bağdaşmayan ve toplumsal gelişmenin önünde engel olan çağdışı kurumlar kaldırılmış, devletin ve toplumsal düzenin akla ve bilime dayalı ilkelerce düzenlenmesinin yolu açılmıştır."

 

MİLLİ EĞİTİM; KARŞI DEVRİMİN ÜSSÜ

97 Yıl önce çıkarılan 3 devrim yasası ile İslam coğrafyasındaki ilk laik ülkenin kurularak bölgeye örnek olunduğunu belirten Başkan Acar, “Ne yazık ki bugün, AKP iktidarının laikliğe ve cumhuriyet devrimlerine karşı antidemokratik uygulamaları ile karşı karşıyadır” dedi. 


Eğitim alanında çıkarılan birçok gerici yasal düzenlemenin yanında, 4+4+4 olarak adlandırılan ucube yasa ile laik ve bilimsel eğitime darbe vurulduğunu kaydeden Acar şu ifadeleri kullandı:

 “Siyasi iktidarın eğitim alanındaki uygulamaları, Cumhuriyet atılımlarını tasfiye etmeye, eğitimimizin temel niteliklerini değiştirmeye yöneliktir. Değiştirilen müfredat, hazırlanan ders programları ve kitaplar bilimsellikten uzak, çağdaş ve laik ölçütlerden yoksundur. 

Eğitim yönetimi kadroları da bu anlayışla oluşturulmaktadır. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, karşı devrimin üssü haline getirilerek ulusal değerlerimiz, eğitim sistemimiz içerisinden yasa ve yönetmelikler aracılığı ile çıkartılmakta, karma eğitim ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır."

 

CEMAATLER İŞBAŞINDA

Eğitim İş Şube Başkanı Acar’ın açıklamasında iktidarın cemaatleri yeniden eğitime soktuğu belirtilerek, şöyle denildi: 


“Akılcı ve bilimsel düşünen, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişiliği gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmek; Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak siyasi iktidarın hedefi, öğrencileri cemaatlerin ve tarikatların kucağına iterek çağdaş, bilimsel, akılcı, laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaktır. 


Devrim Kanunlarıyla eğitimden elini çektirilen tarikatlar, bugün vakıf/dernek maskeleriyle yeniden eğitime sokulmuştur. Bir başarısızlık abidesi olan dini eğitim ağırlıklı İmam Hatipler yaygınlaştırılmış, dini eğitim veren özel kurumlar bizzat iktidar tarafından teşvik edilmiştir.”

 

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!

 “Laik eğitimin ve laik toplumun çok daha önem kazandığı bu süreçte, Eğitim-İş olarak, öğretim birliğine son vererek, medrese-mektep ikilemini günümüze taşımak isteyen bu anlayışa karşı, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz; bu kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Akdeniz Gerçek Haber Merkezi


Yorum Yap