‘Ülkeyi darboğaza soktular!’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya'da giderek daha çok insanı etkileyen ekonomik daralmaya ve iktidarın içki yasaklarına ilişkin konuştu. Cengiz, "Sorunların kaynağı iktidardır" dedi

‘Ülkeyi darboğaza soktular!’

‘Ülkeyi darboğaza soktular!’

    Türkiye, tam kapanmada çalışmak zorunda olan 16 milyon insanı ve toplumun geniş bir kesiminin yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilen içki yasağını konuşuyor. Öte yandan her geçen gün daha yakıcı hale gelen ekonomik darboğaz ile birlikte Kısa Çalışma Ödeneği'nin sonlanması ile 1 milyon 300 bin kadar çalışanın daha işsiz kalması bekleniyor.


    Turizm ve hizmet sektörleri üzerine kurulu Antalya'nın hali hazırdaki ekonomik kriz bir yana pandemiyle birlikte en çok zarar gören ve fakirleşen kentlerin başında geldiğini ifade eden CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Akdeniz Gerçek'e konuştu.


    Başkan Cengiz, vatandaş ile görüşmeler yaptıklarında Antalya'daki ekonomik krizin çok açık bir şekilde hissedildiğini ifade ederek, "Genel bir ekonomik çöküş söz konusu. Ekonominin bu duruma gelmesinde pandeminin de etkisi olsa da asıl sıkıntı pandemi koşullarında yurttaşın yıllarca devletine olan sorumluluğunu yerine getirmiş olmasına karşın, devletin yurttaşına karşı sorumluluklarını yerine getiremediği bir durumu yaşıyoruz" dedi.


    Başkan Cengiz şöyle konuştu:

    "Bugün 500 bine yakın turizm emekçisi 1 yılı aşkın süredir işsiz ve bu hanelere tek kuruş gelir girmedi. Bunun doğal yansıması da Antalya'nın iç piyasasında yaşanan tıkanma oldu. Devletin toplumun ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki ödevlerini pandemi döneminde yerine getiremediğini gördük. Yanlış ekonomi, dış politika, eğitim ve sağlık politikaları yurttaşı ciddi anlamda sıkıntıya sokmuştur. Tam kapanma dense de tam kapanma olmayan kısıtlamalar uygulanıyor. 


    Bugün 16 milyon insan çalışmak için evinden çıkmak zorunda kalıyorsa bunun adı tam kapanma değildir! Bu durum hem salgını durdurmayı engelliyor hem de sanayicisinden emekçisine, esnafından tüccarına herkesin birikimlerini tükettiği bir noktada katlanılamayacak boyutlarda bir bunalım haline girmiş bulunuyoruz."


'SİGORTASIZ İŞÇİLER EKONOMİDE PLANSIZLIĞIN ESERİ'

    "Antalya'da çok fazla sigortasız çalışanın bulunması, tarım sektöründe yoğun olarak görülüyor. Tarımda mevsimlik işçilerin herhangi bir statüsü yok şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvence altına alınması yönünde bir çalışması var. İktidarımızda ilk gündemlerimizden birisi bu olacak. 


    Özellikle turizmde, hizmet sektöründe ve tarımda bu kadar çok sigortasız işçinin çalışıyor olması, AKP iktidarının plansız, programsız, hazırlıksız ekonomi politikalarından kaynaklanıyor."


'KAYNAKLARI 20 YILDIR BETONA GÖMEN ANLAYIŞ'

    "Kaynakları 20 yıldır betona gömen bir anlayış, rant ekonomisiyle, isthdam yaratıp üreten bir modeli terk ederek Türkiye'yi bu içinden çıkılamaz ekonomik darboğaza soktu. Bu işin çözümü, yeniden kalkınmaya dayalı, üreten sektörleri canlandıran bir ekonomik modeli hayata geçirmekte yatıyor. Mevcut iktidar bu sorunları çözebilecek olsaydı 20 yıldır çözerdi. Sorunların kaynağı AKP iktidarı, sorunların kaynağı olan bu iktidarın sorunları çözmek gibi bir yeteneği yoktur."


'İÇKİ YASAĞI, DAYATMADIR!'

    "AKP, yola 3Y diyerek çıktı. Yoksulluğu bitiremediler, daha da artırdılar. Yoksulluğu yönetmeye çalışıyorlar. Yolsuzlukları konuşmaya bile gerek yok, başladıkları noktanın çok daha ötesindeler. Yasaklar kısmında da; 16 Nisan 2017 referandumundan sonra ypaılan değişiklikler bir rejim değişikliğidir. 


    Bugün keyfi, tek adamın iki dudağı arasındaki bir yönetim anlayışı ile daha totaliter, baskıcı bir yönetim anlayışı devreye girdi. İçki yasağının getirilmesi, tamamen kendi destekçilerinin hızla eridiğini gördüklerinden insanların maneviyatına dokunarak kitlelerini konsolide etmek istemelerindendir. AKP, belirli bir yaşam biçimini toplumun geneline dayatmaya çalışıyor. 


    İçki yasağının anayasal bir dayanağı yok. Biziminsanımız Ramazan Ayı gibi bir dönemde, belirli hassasiyetleri üst düzeyde sürdüren bir toplum. İçki yasağının ideolojik bir hamle olduğunu söyleyebiliriz."


Özgür Cem Boynueğri


Yorum Yap