Özel Günler
reklam

Sağlıkçılardan yönetmelik tepkisi!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer, “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”ne tepki gösterdi ve iptal edilmesini istedi

Sağlıkçılardan yönetmelik tepkisi!

Sağlıkçılardan yönetmelik tepkisi!

    SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer yaptığı açıklamada Aile Hekimliği uygulama yönetmeliğinin bugüne kadar her değişiklikte geriye gidilmiş hak kayıpları hatta cezalandırmalar oluşturduğunu ifade etti. Taşer, “Uzun zamandır masada olan, her geçen yıl hak kayıplarının görmezden gelindiği gerçeğine rağmen büyük bir beklentiyle, vaatlerle hak kayıplarını gidereceği söylenen aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği, 30.06.2021 tarihinde yeniden yayınlanmıştır” dedi.

    Sağlıkçıların beklenti ve taleplerinin karşılanmadığının altını çizen Taşer, “bir öncekinden daha da kötü bir düzenleme olmuştur. Adeta sağlık emekçileriyle dalga geçilmiştir” ifadesini kullandı.

‘İŞ GÜVENCESİ SONA ERMİŞTİR’


    İşte o açıklama: 

    “Yönetmelik değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsü, il sağlık müdürlüklerine bağlı işçi noktasına getirilmiş, kölelik sistemine taşınmıştır. Aynı zamanda başta pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kez dile getiren aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmeleri feshedileceği yönetmelikte yer almıştır. Böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir! Aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi bu yönetmelikle sona ermiştir.


    Yeni yönetmelik ile sözleşme yenilme ve fesih yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır. Açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir. İş barışını bozan fiillerden, yapboz tahtası gibi sürekli değişikliklerden vazgeçilmelidir. Hukuk çerçevesinde bir yasa çıkarılmadan sistemin yürütülebilir olması imkânsızdır.”

‘MESLEK ÖRGÜTLERİNİN GÖRÜŞÜ ALINMALI’

    “Aile sağlığı çalışanı açığı tüm ülkede %15 oranında  devam ederken, hasta sorumluluğu yokken, teknik ve eğitim alt yapısı olmadan bu kadar büyük bir iş yükünün pandemi döneminde pozitif performans adı altında negatif olarak verilmesini kabul  etmiyoruz. Aile Hekimliği Ödeme ve  Sözleşme yönetmeliği bir an önce geri çekilmeli ve günün koşullarına göre sağlık emek ve meslek örgütlerinin de görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir.

    Akdeniz Gerçek Haber Merkezi


Yorum Yap