Özel Günler
reklam

‘Sağlık eşit, nitelikli, parasız olmalı’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi çalışma gurubu üyelerinin hazırladığı merkez konsey üyelerinin de katkılar sunduğu Türk Tabipleri Birliği 8. Pandemi bültenini çevrimiçi gerçekleştirdi. Yayında “Pandemi dönemi Covid-19 dışı sağlık hizmetlerine erişim sorunu” anlatıldı

‘Sağlık eşit, nitelikli, parasız olmalı’

‘Sağlık eşit, nitelikli, parasız olmalı’

    Türk Tabipler Birliği Pandemi dönemi Covid-19 dışı sağlık hizmetlerine erişim sorunu konulu çevrimiçi bir yayın gerçekleştirdi. Bülteni TTB Merkez Konsey üyesi Çiğdem Arslan sundu. Bültende, “Türkiye’de pandemi döneminde sağlık hizmetlerine erişimde sorunlar yaşandığı ve kronik hastalık takiplerinin kanser taramaları, rehabilitasyon hizmetleri gibi birçok sağlık hizmeti sunumunun ertelendiğine değinildi.

 

“SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU ERTELENDİ”

    7 Temmuz 2021 Çarşamba günü sosyal medya hesaplarından, Türk Tabipler Birliği adına sunumu gerçekleştiren Çiğdem Arslan,  yaptığı yayında şu bilgilere yer verdi: “Türkiye’de pandemi döneminde sağlık hizmetlerine erişimde sorunlar yaşanmıştır. Kronik hastalık takipleri kanser taramaları, rehabilitasyon hizmetleri gibi birçok sağlık hizmeti sunumu ertelenmiştir. Resmi veriler paylaşılmamakla birlikte sahadan gözlemlemelerimiz ve araştırmalarımız sağlık hizmetlerindeki erişimdeki sorunların toplumun sağlığını etkileyen önemli bir etken olduğunu düşündürmektedir.”

 

“ÖLÜMLERİN ÜZERİNİ ÖRTME ÇABASI”

    “TÜİK’in ölüm verilerini açıklamayı ertelediği gün Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamayla ertelenmiş sağlık hizmetlerinden ölümlerin fazlalığına değindi. Bu açıklamanın, gizlenmiş olan Covid-19 ölümlerinin üzerini tamamen örtme çabasının da bir parçası olduğu değerlendirilmelidir. Ertelenmiş sağlık hizmetlerinden ölümlerde doğrudan Covid-19 hastalığına bağlı meydana gelen ölümler gibi önlenebilir ölümler kapsamındadır. Tüm önlenebilir ölümler için gerekli adımları atmayanlara sorumluluklarını tekrar hatırlatmak istiyoruz. “

 

“EŞİTSİZLİK GİDERİLMELİ”

    TTB adına sunum yapan Arslan ertelenmiş sağlık hizmetlerinden ölümlerin Covid-19 hastalığına bağlı meydana gelen ölümler gibi önlenebilir ölümler kapsamında olduğu belirtti. Covid-19 dışı hastalıkların takip edilememesinin olumsuz sonuçlarının önümüzdeki yıllara da yansıyacak nitelikte olduğunu ve sağlıklı yaşam hakkı ihlali yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arslan, “Gerekli kaynaklar ayrılarak eşitsizliklerin giderileceği şekilde topluma ekonomik ve sosyal destek sağlanmalıdır. Sağlık hizmetleri herkes için eşit, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir olmalıdır” dedi.

 

“VATANDAŞ ÖZEL HASTANELERE GİTMEK ZORUNDA KALDI”

    Arslan, sunumunun devamında şu ifadelere yer verdi: 

    “Üyelerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde salgın süresince kamu hastanelerine başvurularda yüzde 30 yüzde 40 özel hastanelerde yüzde 10 yüzde 20 azalma gözlenmiştir. Sağlık Bakanlığı 2020 Faaliyet Raporu’na göre MHRS randevu sayılarının 2020 yılında 2019’a göre 30 milyondan fazla azalmış olması bu gözlemi desteklemektedir. Şehir hastaneleri açılırken şehir merkezindeki daha ulaşılabilir birçok hastanenin kapatılması şehirlerde nüfusa uygun covid-19 dışı sağlık hizmetlerini güvenli bir şekilde verebilecek kamu hastanelerinin olmaması yurttaşların koşullarını zorlamıştır. Vatandaşlar ciddi bedeller ödeyerek covid-19 ve covid-19 dışı hastalıkları için özel hastanelere gitmek zorunda kalmasına neden oldu.”

 

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ GSS’Yİ ÖDEYEMİYOR

    Arslan şöyle konuştu: 

    “Parası olan kişiler özel hastaneden hizmet alabilse de Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan 10 milyon 541 bin kişi için yapılandırma düzenlemesi dikkate alındığında; yoksul kesimden 5 milyondan fazla kişinin GSS prim borcunu dahi ödeyemediği belirtilmektedir. Ekonomik kriz ve zengin ile fakir arasındaki uçurum, salgın ile birlikte daha da derinleşti. Gelir eşitsizliği TÜİK verilerine göre son 11 yılın en yüksek seviyesine geldi.  

    DİSK-AR’a göre geniş tanımlı işsizlikte salgın döneminde artış oranı yüzde 27,4’ü buldu. Türkiye’de salgın ile birlikte artan işsizlik, yoksulluk, sosyal güvencesizlik çalışma yaşamında derin sömürü, kötü beslenme ve barınma, uygunsuz yaşam ortamı, ulaşım ve iletişim sorunları, toplumsallığın yitimi, şiddet gibi etkenler artan sağlık sorunlarına, artan sağlık sorunları da artan sağlık hizmeti gereksinimine neden olmaktadır."

 

    Fadime Yiğit


Yorum Yap