Özel Günler

Belek Sahili ‘şimdilik’ kurtuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya ili Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye Mahallelerinde bulunan halk plajlarında yaptığı uygulama ile ranta açılmak istendiğini savunan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, sürecin yargı tarafından durdurulmasına dair açıklamalarda bulundu

Belek Sahili ‘şimdilik’ kurtuldu

Belek Sahili ‘şimdilik’ kurtuldu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Belek ve Kadriye sahilleri için hazırladığı imar planı mahkemeye taşınmıştı. Mimarlar Odası ve bazı yurttaşların planın iptali için açtığı davada gelinen noktaya ilişkin MMO Antalya Şubesi ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

 

 

HALK PLAJI KÜÇÜLTÜLÜYOR!

 

    MMO Antalya Şubesi 18. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:      “Algı yönetimi konusunda çok iyi bir örnek olabilecek bu uygulamada gerçek amaç, toplamda 1383 metre uzunluğa sahip her iki halk plajı sahil bandının 540 metreye düşürülerek, alanda yeni turistik tesis alanları ve rant yaratmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16.01.2020 tarihinde yapmış olduğu çevre düzeni planı ve imar planı düzenlemeleri ile; Kadriye mahallesinde; 579 ada, 19,36,37 parsellerde bulunan “Günübirlik Alan ve Golf ve Konaklama alanı” olan kullanımları, “ Günübirlik tesis alanı, Turizm tesis Alanı ve Teknik Alt yapı alanına” dönüştürülmüştür.

 

    Kadriye mahallesi 579 ada 19 parsel, çamlık vasfında, mülkiyeti hazineye ait bir alandır ve eski planlarda günübirlik tesis alanı kullanımındadır. 579 Ada 36 parselin 35.254 m2lik kısmı “yol ve otopark” olarak, 37 parsel ise “Golf ve Konaklama alanı” olarak kullanılmaktaydı. Dava konusu planlar ile 124.789 m2lik Günübirlik tesis alanı 82.3 m2ye, 8 km uzunluğundaki Kadriye sahilinde halkın kullanımında olan 498 metre sahil bandı 286 metreye düşürülmüştür. Ayrıca 23.42 m2lik park alanı, 1200 m2lik teknik alan, 1998 m2lik orman alanı, 515 m2lik Golf ve konaklama alanı iptal edilerek büyük bir alan turizm tesis alanına dönüştürülmüştür.”

 İPTAL GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

 

    Söz konusu planın halkın anayasal hakkı kıyılardan faydalanma hakkını elinden aldığını vurgulayan MMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu açıklaması şöyle devam etti:

 

    “Bu plana karşı, 32 vatandaşımız ile birlikte açtığımız, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın da müdahil olduğu davada; Mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun gördüğü; 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının iptaline karar vermiş ve yürütmesini durdurmuştur. Antalya 5 İdare Mahkemesi, planların İmar Mevzuatına, Planlama Tekniğine, Şehircilik İlkelerine ve Kamu Yararına uygun olmadığı sonucuna varmış ve planların iptaline karar vermiştir. Mahkeme, iptal kararında aşağıda belirtilen hususlar üzerinde durmuştur:

 

    Halkın doğrudan yararlanabileceği kıyı alanlarında Günübirlik Tesis Alanlarının küçültülmesine ve kıyı sahil şeridinin daraltılmasına yönelik düzenlemenin, kamu yararı ve planlama ilkelerine aykırı olduğu, Plan değişikliklerinin yapılaşma yoğunluğunu arttıracağı, bu suretle oluşacak; içme kullanma suyu, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı tesislerine ilişkin yeni yükler ortaya çıkacağı kesin olmasına rağmen, bu hususta Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirmesi Raporu, Analizinin hazırlanmadığı, Kıyı mevzuatına göre yapılaşmaya izin verilmeyen ilk 50 metrelik bölüm ile Emsal’ in 0.20’yi geçemeyeceği ikinci 50 metrelik bölümün de emsal hesabına dahil olacağı, bu alanlarda kullanılmayan emsal hakkının sahil şeridinin gerisinde kullanılması gerekmektedir.

 

    Emsal =0.30 olarak verilen emsal değerinin sahil şeridi dışındaki bölümde çok daha yoğun bir yapılaşma ortaya çıkaracağı, bu durumun Kıyı Kanunu 5.Maddesinde yer alan ilkelere aykırı olduğu, plan açıklama raporunda gerekli ve yeterli açıklamalara yer verilmediği, plan değişikliğini gerektirecek zorunluluk durumunun, teknik ve nesnel gerekçelerin net bir şekilde ortaya koyulmadığı, Halkın kıyılardan doğrudan yaralanmasının engellenmesine yol açabilecek nitelikte alansal küçülmeye ve cephe düşürmeye yol açacak düzenlemeler görüldüğü, kurum görüşlerinin yer almadığı…”

 

BELEK SAHİLİ MÜCADELESİ SÜRECEK

    Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak Antalya 5 İdare Mahkemesi’nin almış olduğu kararın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun gördüğü planlamanın Kadriye Sahili’nde halkın, anayasal hakkı olan halk plajının elinden alınmasının önüne geçtiğini bir kez daha vurgulayan açıklama şöyle sonlandı: 


    “Kamuoyunu yanıltmaya dönük imar uygulamalarının ve halkın anayasal hakkı olan sahillerin kullanımının rant projeleriyle halkın elinden alınmasının karşısında olacağımızı, Belek Sahilimizde de hukuki süreci yakından takip ederek mücadelemize yılmadan devam edeceğimizi belirtiyoruz.”

 

    Akdeniz Gerçek Haber Merkezi


Yorum Yap