reklam

'Haksızlık varsa biz yokuz!'

Antalya Aile Hekimleri, kendilerine yapılan haksızlıklara dur demek ve tepkilerini dile getirmek için 16 Ağustos Pazartesi günü Aile Hekimleri Federasyonu ve birçok sendikanın iş bırakma kararı doğrultusunda bir günlük iş bıraktı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, “Aile Hekimliği çalışanlarının sesini hep birlikte tüm kamuoyuna duyuracak, asla haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz. Haksızlık ve adaletsizlik varsa biz yokuz!” denildi

'Haksızlık varsa biz yokuz!'

'Haksızlık varsa biz yokuz!'

     Antalya Aile Hekimleri Derneği’nin (ANTAHED) çağrısıyla bir araya gelen aile hekimleri bugün iş bıraktı. Bunun eylemlerinin başlangıcı olduğunu vurgulayan Aile hekimleri 27 Ağustos’ta iş bırakacaklarını, 28 Ağustos’ta da Ankara’da ‘Beyaz önlük’ mitingi yapacaklarını duyurdu. Aile hekimleri ortak açıklamada, "Salgın döneminde daha fazla dayanma gücü kalmayan sağlık çalışanlarının sesini duyun!  Ödeme ve sözleşme yönetmeliği bir an önce geri çekilmeli ve bu yönetmelikte imzası, payı olan tüm bürokratlar görevden alınmalıdır” dedi

 

      Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına, Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED), Antalya Tabip Odası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN),  Genel Sağlık-İş, Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS),Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu (ASEF),Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekim-sen, Birlik Sağlık-Sen ve çok sayıda aile hekimi katıldı.

“AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI KADERİNE TERK EDİLDİ”

    Aile hekimleri adına basın açıklamasını yapan Antalya Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Hüseyin Güntürkün şöyle konuştu: “Salgın döneminde sağlık çalışanlarının motivasyonu daha ne kadar düşürülebilir derken çıkan yönetmelik Aile Hekimliği çalışanlarının aklıyla alay etmektir. Dağ fare doğuramamış, fiyasko ile sonuçlanmıştır. Yönetmelik değişikliği ile Aile Hekimliği çalışanlarının statüsünü il sağlık müdürlüklerine bağlı işçi noktasına getirmiş, kölelik sistemine taşımıştır. Yeni yönetmelik aynı zamanda Aile Hekimlerinin haklarını savunan tüm Aile Hekimliği çalışanlarına basına demeç ve sosyal medyada ceza verme tehdidinde bulunmuştur. Hukuk devletinde bunu kabul etmemiz mümkün değildir! Pandemi döneminde Aile Hekimliği çalışanları kaderine terk edilmiştir. Aile Hekimliği uygulamasında iş güvencesi yönetmelikle sona ermiştir. Salgın döneminde daha fazla dayanma gücü kalmayan sağlık çalışanlarının sesini duyun! Ödeme ve sözleşme yönetmeliği bir an önce geri çekilmeli ve bu yönetmelikte imzası, payı olan tüm bürokratlar görevden alınmalıdır. Asla haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz. Haksızlık ve adaletsizlik varsa biz yokuz!”

 

“YÖNETMELİK ADETA BİR PRANGADIR”

        Antalya Tabip Odası adına söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Naci İşoğlu, ise şunları dile getirdi: “Yönetmelik mesleki bağımsızlığımızı ortadan kaldırırken; kişisel haklarımızın ihlali ve tehdit altında çalışmayı beraberinde getirmiştir. En doğal haklarımız ''Suç'' olarak tanımlanmıştır. Asıl ''Suç''u Sağlık Bakanlığı işleyerek, Anayasaya ve ilgili kanuna aykırı yönetmelikler düzenleyip ülke sağlık ortamına sürekli zarar vermektedir. Yönetmelik adeta bir prangadır ve 2021 yılında Aile Hekimliğinde kölelik düzenini tanımlamaktadır. Hazırlayanları yazdıkları yönetmelik doğrultusunda ASM de çalışmaya davet ediyoruz. Pratikte uygulanabilir olmayan kararlar sağlığa zarar verir ve yok olmaya mahkûmdur.”

“YÖNETMELİK DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR”

    “Bizler kayıplarımızın karşılandığı, emekliliğimize de yansıyacak bir ödeme sistemi ve katsayı artışı beklerken tam tersine ücretlerimizde erime yaratacak dayatmaları kabul etmiyoruz. Mevcut sistemle olamayacak uygulamaları sözde pozitif performans algısıyla dayatarak maaşlarımızdan kesinti yapılmasını kabul etmiyoruz. Bir yandan sözde methiyeler düzerken diğer yandan haklarımızın gasp edilmesini, emeğimizin karşılığının arttırılmasını beklerken, tam tersine azaltılmasını ve değer bilmeyen anlayışlarla cezalandırılmayı kabul etmiyoruz. Bizler sizlerden lütuf değil hakkımız olanı talep ediyoruz."

“YÖNETMELİĞE KARŞI DAVA AÇTIK”

    Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) adına açıklama yapan Hülya Uçak ise şu ifadeleri aktardı: “Bizlere emeklerimizin karşılığında ceza gibi yönetmelik şartları dayatılıyor. Ödül vermediğini gördük ancak bu cezadan farksız yönetmeliği hak etmiyoruz ve kabul etmiyoruz. Sendikamız Aile Hekimliği Çalışanları aleyhine düzenlemeler içeren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı dava açmıştır. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası olarak; çalışma şartlarını ağırlaştıran, hak ediş kayıplarına neden olan, iş güvencemizi ortadan kaldıran ve fesih işlemlerini kolaylaştıran bu ceza yönetmeliğinin bir an önce geri çekilmesini, aile hekimliği çalışanlarını temsil eden sivil toplum örgütleriyle birlikte yönetmeliğin ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.”

 

Fadime Yiğit 


Yorum Yap