Özel Günler
reklam

’12 Eylül AKP ile sürüyor!’

12 Eylül askeri darbesinin üzerinden tam 41 yıl geçti. Kanlı darbenin yıl dönümünde bir araya gelen çok sayıda Antalyalı hem darbecileri hem de AKP iktidarının baskıcı olarak niteledikleri uygulamalarını kınadı

’12 Eylül AKP ile sürüyor!’

’12 Eylül AKP ile sürüyor!’

    12 Eylül Askeri Darbesi’nin acılarını bir kez daha hatırlamak ve bir daha yaşanmaması için buluşan yüzlerce yurttaş, Antalya Saat Kulesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla toplanan yurttaşlar hem AKP iktidarına hem de 12 Eylül darbecilerine karşı sloganları dile getirdiler.


    Topluluk adına konuşan Nursel Öztürk şu ifadeleri kullandı: 

    “Günümüz Türkiye’sinde iktidar cenahı tarafından atılan darbe karşıtı nutukların hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü aradan geçen 40 yıla rağmen 12 Eylül faşist zihniyetinin izinde yürüyenler demokrasinin, özgürlüklerin, emeğin haklarının önüne yeni engeller dikmeye devam ediyor. Emperyalizmin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen 12 Eylül faşist darbesi ile yaratılan siyasal-toplumsal iklim, bugün AKP eliyle sürdürülüyor.


    Bugün, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı, özgürlüklerinin kısıtlandığı, anayasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan hakların askıya alındığı, gençlerin gelecek umutlarının yok edildiği, kamu emekçilerinin hukuksuz ve keyfi olarak açığa alınıp, işten atıldığı, ülkemizin siyasi, ekonomik ve askeri bakımından emperyalizme daha da bağımlı olduğu, gericiliğin toplumsal alanı kuşattığı bir ülkede yaşıyorsak, bu 12 Eylül ile birlikte kurulan ve bugün AKP iktidarıyla devam eden yeni sömürü düzeninin bir sonucudur. 12 Eylül faşizminin ilk hedefi ülkemizi emperyalist kapitalist sistemin sömürüsüne açan, ‘24 Ocak Kararları’ olarak bilinen emek düşmanı politikaları hayata geçirmek olmuştur.

 

‘SİVİL DARBE HEVESLİLERİ’

    12 Eylül darbesinin en temel hedeflerinden birisi olan iktidara biat eden tek tip insan modelinden bir toplum yaratma hedefinin bugün AKP iktidarı tarafından devralındığını savunan Öztürk şöyle devam etti: 

    "AKP 15 Temmuz darbe girişimini kendi otoriter-totaliter, tekçi, mezhepçi, dayatmacı, toplumu kutuplaştırıcı bir siyaset ile başkanlık sistemini inşa etmek için bir fırsat olarak kullanmışltır. OHAL sürecinde fiili tek adam rejimi kurumsallaştırılmış, parlamenter rejim özü itibariyle sona erdirilmiş, tek adama göre uyarlanmış, Türkiye tipi başkanlık rejimi yürürlüğe sokulmuştur.  Darbeler ve darbecilerden hesap soracak olanlar  sivil darbe heveslileri değil, bu sömürü ve baskı düzenin çarklarına yem edilmek isten işçiler, emekçiler, demokrasi güçleri ve ezilenlerdir. 12 Eylül’ün izinden gidenleri durdurup, demokrasiyi, barışı, laikliği, emeğin haklarını kazanmanın yolu bu güçlerin birlikteliğinden ve ortak mücadelesinden geçmektedir.”

    Akdeniz Gerçek Haber Merkezi


Yorum Yap