'Kölelik yönetmeliği kaldırılmalı'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası, Aile Sağlığı Merkezleri için yeni çıkarılmış olan ceza yönetmeliğine karşı, tepkilerini dile getirmek için tüm Türkiye’yle eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi

'Kölelik yönetmeliği kaldırılmalı'

'Kölelik yönetmeliği kaldırılmalı'

    Ceza yönetmeliği olarak nitelendirdikleri “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”ne karşı tepkilerini ve taleplerini dile getirmek için Muratpaşa 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri “Ceza Yönetmeliğine karşı mücadeleden vazgeçmiyoruz” yazılı pankart açtılar. Konuya dair açıklama yapan SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer “ASM çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran, ücretlerini ve kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran ceza yönetmeliğine karşı mücadelemizi bu yönetmelik geri çekilene dek sürdüreceğiz” dedi. Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naci İşoğlu ise “Yönetmeliğe karşı tepkisini dile getiren ve taleplerini muhataplarıyla paylaşan bizlere yönelik ücretten kesme ve ceza puanı verme uygulamaları, tüm itirazları susturma ve dayatmalara boyun eğdirme çabaları tutmayacaktır” dedi.

“DERHAL FESHEDİLMELİDİR”

    Dr. Kaan Taşer, “Bizlere pandemi döneminde haksız ve hukuksuz şekilde dayatılan yeni aile hekimliği ödeme-sözleşme yönetmeliği cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. Asla kabul etmiyoruz! Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız-keyfi yaptırımlar getiren ASM çalışanlarının beklentilerini ve taleplerini karşılamayan bu sözleşme derhal feshedilmelidir” şeklinde konuştu.


“BOYUN EĞDİRME ÇABALARI TUTMAYACAK”

    Dr. Kaan Taşer, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İsteğimiz bu akıl ve çağdışı ceza yönetmeliğinin tamamen kaldırılmasıdır. Tepkilerini dile getiren biz sağlık çalışanlarına yönelik ücret kesintisi-ceza puanı uygulamaları susturma, boyun eğdirme çabaları tutmayacaktır. Bizler her zaman alanlarda olmaya, eleştirilerimizi, taleplerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bu kölelik ve ceza yönetmeliği geri çekilinceye ASM de taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”


“HUKUKEN DE YOK OLMAYA MAHKUMDUR”

    Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı olduğunu ve “Baskı ve Ceza Yönetmeliği’ne” karşı TTB, odalar, dernekler ve sendikalar tarafından hukuki sürecin başlatıldığını açıklayan Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naci İşoğlu “Bu yönetmelik hukuken de yok olmaya mahkumdur” dedi. Dr. Naci İşoğlu “Bu yönetmelik adeta prangadır. 2021 yılında Aile Hekimliğinde kölelik düzenini tanımlamaktır. Bu anlayış ülke sağlık ortamına sürekli olarak onarılması zor olan zararlar vermektedir” diye konuştu.


SAĞLIK YÖNETİMİ YAMALI BOHÇAYA DÖNÜŞTÜ

    Dr. Naci İşoğlu konuşmasının devamında, “Sağlık yönetimi uzun süredir yamalı bohçaya dönüştürülmüş durumdadır. Sorunun muhatabı olan biz sağlık emekçilerini ve örgütlerini dikkate almadan, salt baskı altında tutma ve sindirme maksatlı yapılan ve mali-özlük haklarımızda da sürekli gerilemelere neden olan değişiklikler yapılmakta, bu değişikliklerin uygulanamaz olduğu görüldüğünde yeni değişikliklere gidilmektedir. Hangi yönetmeliğin hangi yönergesinin geçerli olduğu artık bizler tarafından bile zor takip edilir haldedir. Tepkiler üzerine aşı ek ödemeleri düzenlemesinde geri adım atan Bakanlık yeni düzenlemesiyle de sahada yaşadığımız sorunları çözmemiş, ek ödemelerdeki adaletsizliği ortadan kaldırmamıştır. İstediğimiz her yeni güne yeni bir ekleme-çıkarmayla uyanmak değildir, bu akıldışı ceza yönetmeliğinin tamamen feshedilmesidir” şeklinde konuştu.

 

Fadime Yiğit


Yorum Yap