“Yaptığınız göz boyama”

CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit Arı, ‘Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda başlayan görüşmelerinde “Şu an yapmaya çalıştığınız tamamen göz boyama, vatandaş için kalıcı hiçbir katkısı yok. Verdiğimiz ne kadar önergemiz varsa hepsini reddettiniz, iktidara geldiğimizde bunların hepsini biz tek tek yapacağız” dedi

“Yaptığınız göz boyama”

“Yaptığınız göz boyama”

    TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ ilgili konuşma yapan CHP Antalya Milletvekil Cavit Arı, kanun teklifinin 1'inci maddesinde özellikle esnafa destek verildiğine dair bir görüntü olduğunu belirterek, “Burada denmekte ki: ‘Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden muaf tutulmakta.’ İncelediğimizde, 835 bin esnafın faydalandığı söylenilmekte. Ancak vergiden muaf olarak tutulmaya çalışılan rakam 235 milyon lira. Yani bir esnaf başına böldüğünüzde 280 TL'lik bir katkısı olacak. Tabii ki esnafa yapılan her türlü iyileştirmeyi sonuna kadar destekliyoruz ancak yıllık 280 TL de bir katkı sayılmaz. Zaten bu esnaf sayenizde bir buçuk yıldır pandemi sürecinde neredeyse iflasın eşiğine getirildi, mağdur edildi, gerekli katkı tarafınızdan, iktidarınızdan verilemedi. Çoğunluğu can çekişir vaziyette” diye konuştu.

“KALICI HİÇBİR KATKI YOK”

    Cavit Arı, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

    “Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden muaf tutulmakta ve ‘Bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmasın’ denilmekte. Evet, çiftçimize yapılacak olan her türlü katkıya biz CHP olarak sonuna kadar varız ancak burada da, kişi başına böldüğümüzde bir kişiyi ilgilendiren rakam 200 TL.

    Şimdi, bu rakamlar, sizin tarafınızdan şu an yapılmaya çalışılan işlerin bir göz boyama işi olduğu, kalıcı hiçbir katkının sağlanamadığını göstermekte. Buradan soruyorum size, bugüne kadar tarımda kalıcı hangi işleri yaptınız? Örneğin, ekim dikim öncesi her ürün için bir taban fiyat belirleyebildiniz mi? Taban fiyat uygulamasıyla çiftçiyi zarar etmekten kurtarabildiniz mi? Tarımsal üretimde planlamayı başarabildiniz mi? Çiftçimiz ne üreteceğini önceden bilecek durumda mı? Tarım Kanunu 21'inci maddesi gereğince çiftçiye ödenmesi gereken yüzde 1'lik payı bugüne kadar ödeyebildiniz mi? Hayır, ödeyemediniz. Çiftçinin kullanacağı mazotta ÖTV'yi, KDV'yi kaldırabildiniz mi? Köylerde tarımsal üretimi artırmak için çiftçi ile teknik personeli buluşturabildiniz mi? Ziraat mühendisi ve veteriner atamalarını gerektiği şekilde yapabildiniz mi? Hâlen çiftçinin traktörünün haczedilmesini önleyebildiniz mi? İster bankalardan, ister tarım kredi kooperatiflerinden çekilen kredilerin faizlerini sıfırlayabildiniz mi? Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirebildiniz mi; iş kazası, meslek hastalıkları gibi risklere karşı sosyal güvencelerini sağlayabildiniz mi? Tarım toprakları sayenizde her geçen gün daralmakta. Siz, çiftçiye yapılması gereken bu kalıcı desteklerin hiçbirisini yapamadınız. Sadece göstermelik desteklemelerle birtakım katkılar koymaya çalıştığınızı ifade etmektesiniz. Biz, çiftçiye, kalıcı olan bu desteklerin hepsini iktidara geldiğimizde tek tek yapacağız.”

“SİZ REDDETTİNİZ, BİZ YAPACAĞIZ”

    CHP'li Arı şöyle devam etti: 

    "Sizin getirdiğiniz taleplerin çoğunluğu hamaset kokan ve sonuçta vatandaşa faydası olmayan tekliflerdir. Son Komisyonda önerge olarak sunduğumuz ve vatandaşımızın birçok sorununun çözümüne katkı sağlayacak olan tekliflerimiz maalesef ki iktidar tarafından reddedildi. Örneğin, asgari ücretin vergi dışı bırakılması önergemiz, çiftçilerimizin zirai amaçlı kullandıkları mazottan ÖTV alınmaması önergemiz elektrik tüketiminde abonelere uygulanacak katma değer vergisi oranının yüzde 1'e indirilmesi önergemiz, elektrik enerjisi bedelinden TRT payının kaldırılması önergemiz, yurt çıkmayan öğrencilerimize asgari ücretin yarısı kadar her ay karşılıksız kira yardımı, burs verilmesi önergemiz, esnafımızın gider kalemlerinden stopaj vergisinin kaldırılması önergemiz… Vatandaşlar için faydalı ne kadar talep varsa bunların hepsi, sizin tarafınızdan reddedildi. Buradan sizi vatandaşlarımıza bir kez daha şikâyet ediyorum ve bunların hepsini dostlarımızla beraber iktidara geldiğimizde bizler tek tek yapacağız diyorum.”

    Akdeniz Gerçek Haber Merkezi


Yorum Yap