reklam

Kadınlar eşitlik için ayakta

Türk Kadınlar Birliği (TKB) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesi’nin Antalya'da yapılan 1. izleme çalışmaları tamamlandı. Projenin Antalya ayağında yer alan Türk Üniversite Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi ve Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’nin de proje ekibiyle 16 Ekim Cumartesi basın buluşması gerçekleştirildi

Kadınlar eşitlik için ayakta

Kadınlar eşitlik için ayaktaAMAÇ FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI

Türk Kadınlar Birliği (TKB), kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından AB Delegasyonunun desteğiyle 2020 Ocak ayında "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesi’ni başlattı. 35 İlde yürütülen ve 30 ay sürecek olan projede, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatımızın tanınırlığının artırılması ve uygulanmasının sağlanması için yereldeki aktörlerin farkındalığının arttırılması, sözleşmelerin, yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

      

Türkiye’de 34 ilde izleme çalışmaları tamamlanan projenin Antalya ayağında yapılan izleme çalışmaları sonrasında 16 Ekim Cumartesi günü Atatürk Parkı içerisinde bulunan bir kafede basın açıklaması yapıldı. Toplantıya Türkiye Kadınlar Birliği (TKB) Antalya Şube Başkanı Saime Gülşen, TÜKD Antalya Şubesi’nden proje ekibinde yer alan Sahil Bozkurt, Fulya Sarvan, Zeynep Uysal, Songül Başkaya ve Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Eldeniz ile dernek gönüllüsü Nigar Duru katıldı. Av. Nagihan Bulduk’un da katıldığı toplantıda hukuki sürece dair değerlendirmeler de yapıldı. Basınla karşılıklı sohbet havasında devam eden toplantıda Projenin Muğla Mentörü Gaye Cön kısa bir konuşma yaptı.

HER İLDEN FARKLI SONUÇLAR ALINIYOR

Gaye Cön, “Türk Kadınlar Birliği 35 ilde bir proje gerçekleştirmeye başladığında Ocak 2020’ydi. 5 tane ilde yapılan çalışmalarda arkadaşlarıma destek veriyorum. 30 aylık bir projedir. Avrupa Birliği tarafından destekleniyor” derken şunları kaydetti: “İzleme çalışması; ulusal ve uluslararası yasaların uygulanıp, uygulanmadığını kamu kurumları nezdinde nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu belirten bir izleme çalışması yapıyoruz. Antalya’da bu izleme çalışmasını 5 örgüt yürütüyor. İzlenilen kurumlar çeşitli kurumlar. İzlediğimiz konular yasaların uygulanıp uygulanmadığıdır. Sonuçlar Türkiye’de çıkacak. İkinci dönem devam edecek. Bu birinci dönem izlemeydi. Her ilden aynı sorulardan farklı sonuç alıyoruz.”AKADEMİDE EŞİTLİK NE DURUMDA?

Cön’ün ardından 1. izleme çalışmalarını anlayan TÜKD Antalya Şubesi temsilcisi Prof. Dr. Fulya Sarvan hem eşitlik hm de istihdamla ilgili yapılan çalışmaları aktardı. Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan izlemeleri aktaran Sarvan, akademide de henüz eşitliğin yakalamadığını kaydetti. Doçent ve üstü kadrolarda erkeklerin daha fazla sayıda olduğunu kaydeden Sarvan, buna karşın daha alt kadroda eşitliğin daha iyi noktada olduğunu ifade etti. Sarvan, kadın kooperatifleri ile ilgili de açıklama ve değerlendirme yaptı.

DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR!

Gazeteci-yazar, aktivist, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Delegesi Songül Başkaya ise Antalya gibi sosyal kültürel ve sosyo ekonomik durumu gelişmiş bir kentte bile kadın-erkek eşitliğinin sağlanamadığını kaydederken, gelinen tabloyu değerlendirdi. Akademide, siyasette ve diğer alanlarda eşitsizlikten örnekler veren Başkaya, Akdeniz Üniversitesi’nin tarihinde ilk kez bir kadın rektörün olduğunu, 20 belediyesi olan kentte hiç kadın belediye başkanı olmadığını, milletvekilli kadın sayısının da çok yetersiz olduğunu kaydetti. Başkaya, kadın cinayetlerine de dikkat çekerek artan eşitsizlik bir yanda şiddetin tırmanmasının da üzücü olduğunu ifade edip basın ve kadın örgütlerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 

 

Nizamettin Özmen


Yorum Yap