“Kalkınma Ajansları milletin sırtına yük”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, elektrik faturalarındaki TRT Payı kesintisinin sonlandırılmasını da içeren Torba Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında Kalkınma Ajanslarının kapatılması gerektiğini söyledi

“Kalkınma Ajansları milletin sırtına yük”

“Kalkınma Ajansları milletin sırtına yük”

Belediyelerin Kalkınma Ajanslarına aktardıkları ödemelerin artırılmasını öngören düzenleme üzerine konuşan Budak, “Kalkınma Ajansları bir yıllık kaynaklarının yarısını bile harcayamıyorlar. Buna rağmen yine de belediyelerden aktarılan kaynak artırılarak muhalefet belediyelerinin kaynakları tırpanlanmak isteniyor. Burada asıl hedef belediyelerin gelirlerini sınırlamak. Bu ajanslar beklenen yatırımları gerçekleştirememiştir. Milletin sırtına yük olan bu ajansların bir an evvel tasfiye edilmeleri gerekir” dedi.

 

“GELİRLERİ HARCAMALARININ ÇOK ÜSTÜNDE”

2006 yılında kurulan Ajansların bugüne kadar tek bir dişe dokunur proje üretmediklerini dile getiren Budak, şunları söyledi:

“2020 yılı kalkınma ajanslarının gelirlerine ve giderlerine baktığınız zaman elde ettikleri gelirler yaptıkları harcamaların çok çok üstünde kalmış. 2020 yılında İstanbul Kalkınma Ajansının toplam gelirler kalemi 225 milyon lira. İstanbul gibi bir kent için ‘kalkınma’ başlığında olan bir ajansın bütçesinin zaten bu kadar olması komik de, 225 milyon liradan kullanılan miktar 76 milyon lira arkadaşlar, 76 milyon lira; 225'te 76 milyon. Oranı ne? Yüzde 33. Peki bunu niye getiriyorsunuz? Belli ki belediyelerden, sizlerin de belediyeleri, büyükşehir belediyeleri var, onlardan da bu pay alınacak ama en büyük gelire sahip olan belediyeler. Ankara Kalkınma Ajansı’nın geliri 70 milyon lira, kullanılan 30 milyon lira; yine aynı aşağı yukarı, harcanmamış yani, kullanılmamış, yatırıma kullanılmamış. Bütün ilçe belediyeleri dâhil olmak üzere İstanbul belediyelerinden 150 milyon lira para toplanmış, 225'in 150 milyonu; sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 60 milyon lira tahsil edilmiş, 60 milyon lira. Şimdi, bu kanun geçerse giderleri de içine alarak 90 milyon gibi bir paraya çıkacak. Zaten belediyelerin bütün harcama kalemlerini kıstınız, birçok yerden belediyeleri boğmaya çalışıyorsunuz. Bir de kalkınma ajansı zaten bu paraları harcamıyor; siz niye bunu getiriyorsunuz? soru bu.”

 

“PLANLAR TAŞERONA HAZIRLATILMIŞ”

“Şimdi, kalkınma ajanslarının koordinatör görevi var -vizyonunda bunlar var- organizatör görevi var, katalizör görevi var. Bunların hiçbirini yerine getirmemiş ama Sayıştay’ın 2018 raporunda çok çarpıcı bir örnek var, diyor ki: ‘Asıl görevi koordinasyon ve stratejik planlama olan kalkınma ajanslarının stratejik planlarını bazı kalkınma ajansları taşerona vermiş’ Yani kendi stratejik planını bile yapamayan kalkınma ajanslarını biz niye hâlâ destekliyoruz ve bunun üzerinde Meclisi meşgul ediyoruz? Adında kalkınma var ve ülkeye bugüne kadar kalkınma adına -on bir senedir faaliyet yürütüyorlar- yaptıkları, akılda kalan bir tek yatırım yok ya da destekledikleri bir tek yatırım yok.

 

En büyük bütçesi olan İstanbul'da 225 milyon liralık bu desteği bir tek sektöre verseniz, yüksek teknolojili yatırım yapacak bir firmaya bunu verseniz; belki kalkınma ajansının adı bir yerlerde geçebilir ama bunu 80 firmaya, 100 firmaya bölüp de bunu da yandaşlara verirseniz bunun hiçbir anlamı yok, uzun lafın kısası. Kalkınma ajansları projesi beklenen verimliliği sağlamamıştır. Bu maddeye biz zaten şerhimizi koyduk, kalkınma ajanslarının -hatta buradaki teklifin tamamının kapatılmasıdır”

Haber Merkezi


Yorum Yap