Sağlıkçılar hakkını istiyor!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası, sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarında iyileştirme yapılacak olan yasanın halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gündemine getirilmemesini protesto etti.

Sağlıkçılar hakkını istiyor!

Sağlıkçılar hakkını istiyor!

    Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde toplanan sağlık emekçileri adına konuşan SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz, “Sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarını iyileştirmek için iktidar tarafından önce Meclis’e sunulan ancak daha sonra ileri bir tarihe ertelenen yasa tasarısının akıbeti halen belirsizliğini korumaktadır. Bu belirsizlik sürerken biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunları bir çığ gibi büyümeye devam etmektedir” dedi. Antalya Tabip Odası adına konuşan oda yönetim kurulu üyesi Dr. Aydan İzgi ise “Emek bizim söz bizim, diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz” dedi.

 

“SAĞLIK EMEKÇİLERİ ÜLKEYİ TERK EDİYOR”

    “Sağlıktaki dönüşümle birlikte artan yanlış veya eksik uygulamalar, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözümsüzlükleri sebebi ile genç hekimler başta olmak üzere sağlık emekçileri ülkeyi terk etmekte çareyi arıyor ya da meslekten ayrılmak zorunda kalıyor” diyen İçöz, şunları söyledi: “Kamuoyuna yansıdığı gibi ağır çalışma koşulları ve mobbing etkisi ile intiharlar yaşanıyor. Uzun nöbetler sonrası uykusuz kalanlar trafik kazalarında yaşamlarını yitiriyor,  uğradığı saldırılar yüzünden yaralanıyor, mesleğini yapamaz duruma geliyorlar. Yüzlercemiz Covid-19 pandemisi ile mücadelede yaşamını yitirdi. Yüz binlercemiz enfekte oldu. Bu da yetmezmiş gibi yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırının biraz üzerinde kalan düşük aylık gelirler ile hepimizden ‘Geçinemiyoruz’ feryadı yükseliyor.”

 

“HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

    “Bu ekonomik düzen toplum sağlığı sorunudur. Bizler artık oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” diyen Şükran İçöz, “Özelleştirme politikalarından vazgeçin. Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyin. Tüm işkolu emekçilerine emekliliğe yansıyacak şekilde yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret uygulamasını başlatın. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verin. Güvenceli çalışabilme koşullarını sağlayın. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturun. Covıd-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarın. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verin” diyerek taleplerini sıraladı.

 

“İKTİDAR GEÇİNEMİYORUZ SESİNİ ARTIK DUYMALI”

Antalya Tabip Odası adına konuşan oda Dr. Aydan İzgi, “Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısı tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesi verilmiş ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır. Konu, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, şiddetin her geçen gün artmasıdır. En fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen Covıd-19’un meslek hastalığı sayılmamasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan kapitalizme teslim olmuş sağlık sistemindedir. Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin karşılığını vermemekte direnen bu sistemdedir. Toplumun her kesiminden yükselen geçinemiyoruz seslerini artık iktidar duymak zorundadır” ifadesini kullandı. 

 

“TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

İzgi, “Emek bizim söz bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

 

BUSE YEŞİL 


Yorum Yap