Başka Konyaaltı yok

“Başka Konyaaltı yok” diyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya İl Koordinasyon Kurulu, saat 10:00’da Konyaaltı Seyir Terası’nda Konyaaltı sahilinin durumu konusunda basın açıklaması yaptı.

Başka Konyaaltı yok

Başka Konyaaltı yok

Açıklamaya, Çevre Mühendisleri Odası Şubesi Başkanı ve İKK Sekreteri Derya Ünver, Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şube Başkanı Okan Hançer, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Dursun Büyüktaş, Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Funda Yörük, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Mimarlar Odası Şube temsilcisi katıldı.

 

“BÜFELER RESTORANA DÖNÜŞTÜ”

‘Konyaaltı Sahili Düzenleme Projesi’ adı altında yapılan incelemeleri aktaran Başkan Ünver, “Akdeniz Bulvarı üzerindeki büfelerin, projede 6 m² olduğu halde, yerlerinde en az 100 m²  alan işgal ettikleri ve projede olmayan kapalı mekanlar oluşturulduğu ve Büfelerin kullanım amaçlarının dışına çıkılarak, aykırı bir şekilde restorana dönüştürüldüğü tespit edildi. Proje içerisinde bulunan yaya yolu ve yeşil alanlar üzerine işletmeler tarafından aykırı bir şekilde masa ve sandalye konulduğu, çim olması gereken alanlarda farklı zemin malzemeleri döşenip, sabit ve üstü kapalı mekanlar oluşturulduğu belirlendi. Sahilde kumsal üzerinde aykırı bir şekilde servis büfeleri ve kabinlerin yapılmış olduğu ve işletmelerin sahil bölgesinde kullandıkları üzerinde farklı logo-marka olan eşyalar ve reklam panosuna dönüşmüş objelerin proje standartlarına uymadığı ve sahilde görüntü kirliliğine sebep olduğu gözlendi” dedi.

 

“SAHİLİN YAPISI ACIMASIZCA BOZULUYOR”

Başkan Ünver, her işletme için belirlenen şezlong sayısının arttırıldığı ve sahilde kiralanmış alanların izinsiz büyütülmüş olduğunu belirterek, “Sahilde işletmelerin şezlong koyması gereken yerlerde sökülür-takılır üstü kapalı localar oluşturulduğu ve aykırı işgallerin olduğu tespit edildi. Büfelerin ön ve yan cephelerinde tezgah ve bulaşık yıkamak için eviye ilavelerin yapıldığı hatta bazı yerlerde depo amaçlı kapalı mekanların oluşturulduğu ve büfe işletmelerinin yaya yolu kenarına dondurma ve mısır satış arabaları vb. koydukları için yaya geçişlerini engellediği belirlenmiştir. Sahilde taş ve kumlarla kot farkı oluşturulduğu, aykırı platformların yapıldığı ve bu da yetmeyerek masa-sandalye alanları oluşturabilmek için beton dökülerek doğal sahil yapısının acımasızca bozulduğu gözlemlenmektedir. Sahilde yapılan taş-kum taşıma, doğal sahil yapısının bozulması işlemlerinden dolayı Konyaaltı sahilinin sınırlarının kıyı erozyonu tehlikesi içinde bulunduğu belirlendi. Akdeniz Bulvarı kenarındaki işletmelerin önlerinde bulunan yaya kaldırımlarını ve yeşil alanları özel otopark gibi kullandığı ve bu durumun taşıt, bisiklet ve yaya geçişlerine engel olması sorunu ile de karşı karşıya gelinmiştir. Alt yapısı yapılmamış geçici tuvaletlerin yapıldığı ve bu tuvaletlerin çevre kirliğine ve görüntü kirliliğine yol açtığı, sahilde bulunan işletmelerin sahne vb. alanlar yapıp gündüz ve akşam saatleri yüksek seste canlı müzik yaparak gürültü kirliliklerine sebep olduğu tespit edilmiştir” dedi.

 

ANAYASA’YA VE KANUNLARA AYKIRI

 

Başkan Ünver, “Anayasa’nın Kamu Yararı genel başlığı ile Kıyılardan Yararlanma alt başlığı altında 43. maddede yer alan ‘Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir’ hükmü ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanarak yürürlüğe konulan ve bir kopyası bilgi için ilgili meslek odalarına gönderilen Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenleme Projesi Alan Kullanımı Yönetim Usul ve Esasları uyarınca Konyaaltı Sahili’nde yapılan izinsiz uygulamalar göz önüne alındığında; izinsiz uygulamaların kamu yararını içermediği, sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı, aykırı ve kaçak yapılaşma sebebiyle işgale sebep olduğu, kıyı alanlarında tahribat yarattığı ve yetkililer tarafından bu durumlar göz ardı edilmektedir” dedi.

 

“GEREKEN ÖNLEMLER ALINMALI”

Sahilin durumunun incelenmesi ve gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirten Başkan Ünver, “Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenleme Projesi Alan Kullanımı Yönetim Usul ve Esasları”nda bulunan hükümlerin dikkate alınmadan mevcut durumda olduğu gibi işgaller ile yapılan kaçak ve görsel kirlilik yaratacak yapılaşmaların kaldırılmaması durumunda ise Konyaaltı sahili kıyıların korunarak kullanılması, gelecek nesillere daha da kullanılabilir bir kıyı bırakılması ve yarışma projesi ile elde edilen Antalya'nın incisi olan Konyaaltı Plajlarının dünyaca ünlü bir cazibe merkezi haline getirilmesi hayal olacağı gibi “Mavi Bayraklı” plaj özelliğini de kaybedeceği aşikardır. Türk Mühendisler ve Mimarlar Odasına bağlı Meslek Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak halkımız ve gelecek kuşaklar adına beklentimiz, başta Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurumlar ve ilgililerinden; ‘Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenleme Projesi Alan Kullanımı Yönetim Usul ve Esasları’ hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla sezonun bitmesini beklemeden işgallerin ve kaçak yapıların ivedilikle kaldırılması ve Alan Kullanımı Yönetim Usul ve Esasları hükümleri doğrultusunda, hiçbir taviz verilmeden gerekli denetimlerin yapılması anında müdahale edilmesidir.  Unutmayalım ki başka Konyaaltı Sahili yok, bu alan gelecek nesillere aktarabileceğimiz en önemli Antalya mirasımızdır” dedi.

 

ZİYA NUR SEZEN

 

 

 

 


Yorum Yap