'ŞİDDETİ CESARETLENDİRDİ'

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şube Başkanı Fulya Sarvan “Sözleşmeden çıkılma söylemi başladığından bu yana neredeyse her gün basına yansıyan korkunç kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının iptalinin ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde hukukun üstünlüğünü gözeten yargıçlarımızın sağduyusuna güvenmek istiyoruz” diyerek sözleşmeden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

'ŞİDDETİ CESARETLENDİRDİ'

'ŞİDDETİ CESARETLENDİRDİ'

“Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddeti önlemenin, mağduru korumanın yol haritası olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” diyen Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Fulya Sarvan, “Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin toplumsal ve kültürel nedenlerle artış eğilimini koruduğu bir dönemde gerici bir takım toplumsal kesimlerin baskısı ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli bir geri adım oluşturduğuna inanıyoruz” dedi.

 

“ŞİDDETİ CESARETLENDİRDİ”

    Başkan Sarvan şöyle devam etti: “Kadına yönelik şiddete karşı çok kapsamlı ve bütüncül devlet politikaları öngören bu sözleşmeye dört elle sahip çıkmak yerine devletin en üst yönetim kademesinden sözleşmenin itibarını sarsan söylemlerin yüksek sesle dile getirilmesinin şiddete eğilimli kesimlere örtük biçimde şiddet davranışlarının belli koşullarda hoş görülebileceği mesajı vererek bir anlamda bu şiddeti cesaretlendirdi ve cezaların caydırıcılığını azalttı. Ayrıca en önemlisi şiddete karşı mücadele ile görevlendirilmiş kamu çalışanlarının meseleye verdiği önemi ve mücadele motivasyonunu düşürdüğünü, kadına yönelik şiddetin kadın cinsi üzerinde bir baskı ve korku aracı olarak korkunç bir yükselişe geçtiğini gözlemliyoruz. Sözleşmeden çıkılma söylemi başladığından bu yana neredeyse her gün basına yansıyan korkunç kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının iptalinin ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde hukukun üstünlüğünü gözeten yargıçlarımızın sağduyusuna güvenmek istiyoruz.”

 

“İPTAL KARARINI BEKLİYORUZ”

    “İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı Kanunla TBMM tarafından onaylanmış bir uluslararası sözleşmedir” diyen Başkan Sarvan, “Anayasa 90’ıncı maddesi gereği kanunla kabul edilen sözleşme Cumhurbaşkanı kararıyla, tek imzayla feshedilemez. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, kadın kuruluşlarınca açılan dava dilekçelerinde ve Danıştay savcılarının karşı oylarında da belirtilen gerekçelerle hukuken “yok” hükmünde olduğu görülen, Cumhurbaşkanı’nca verilmiş olan fesih kararının, Danıştay tarafından iptal edilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

HABER: FADİME YİĞİT


Yorum Yap