Osmanlı, Osmanlı Devleti, İmparatorluğu Tarihi

 • İbrahim Uysal

  İbrahim Uysal Yazı Arşivi
  24 Eylül 2020 /   977 Okunma

  Osmanlı, Osmanlı Devleti, İmparatorluğu Tarihi

  --Orta Asya'dan Horasan'a gelip yerleşen; Moğol Ordularının saldırılarından de bıkıp, yorgun düşen Kayı Soyundan Kaya Alp'in Oğlu SÜLEYMAN ŞAH, Horasan'dan* 50.000 kişilik Obası ile 1224'lerde Erzincan ve Ahlat yakınlarına yerleşirler.

  --Bu sıralar Anadolu’nun içlerinde ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ ile Hazar Denizi’nin çevresi ve Orta Doğuda BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ hüküm sürmekteydiler.

  --Her iki devletin iç çekişmelerinden bunalan Süleymen Şah, yedi yıl hüküm sürdüğü topraklardan ayrılıp, obası ve askerleri ile birlikte Fırat Nehri yatağını izleyerek Halep üzerinden Horasan'a dönmek ister.

  --Ancak Caber Kalesi önlerinde Süleyman Şah, atıyla suya düşerek ölür. Ölümünden sonra, emrindeki ailelerin birliği bozulur ve bazı aiӀeӀer Suriye'de kalırken, bazıları ise Anadolu içlerine ilerlerler.

  --Süleyman Şah'ın dört oğlu vardır;

  -Sungur Tekin,

  -Gündoğdu,

  -Dündar ve

  -Ertuğrul.

  --İki oğlu Horasan'a dönerken, diğer iki oğlu yanlarındaki yaklaşık 400 aileler ile birlikte Erzurum civarına ve Sürmeli Çukur Ovası’na diğer bir bölüğü ise Pasin Ovası’na yerleşirler.

  --Tarihin masalsı garipliklerinden birisi de burada yaşanır.

  --Dündar ve Ertuğrul Beyler, aileleri ve emirlerinde ki askerleri ile batıya ilerlerken, iki ordunun savaşına tanık olurlar ve güçsüz olarak gördükleri orduya yardım etmeye karar verdiler.

  --Bu karar onların ileriki yaşamlarını oldukça etkileyecektir. Yardım ettikleri ordu, Anadolu Selçuklu, karşısındaki ise Moğol ordusudur.

  --Ertuğrul Bey, Anadolu Selçuklu Ordusu’na yaptığı bu yardımından dolayı Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat ile tanışır ve koruyucu bir Türk Beyi olarak elini öper. Sultan Alaeddin'de armağan olarak Domaniç ve Ermeni Dağlarını yaylak, Söğüt yakınlarındaki ovayı da kışlak olarak verir. (Bu geleneğin günümüze kadar gelen örnekleri Antalya Toros dağları yaylak, sahiller ise kışlak olarak yerleşim yeri olmuştur. Lara yakınlarında Çikin Oba, Kızılcadağ Söğüt arasında da Yayla Çikin Oba, Aşağı Karamlı, Yukarı Karamanlı, Çığlık v.b.)

  --Ertuğrul Bey ve ailesi Kütahya-Domaniç bölgesine vardıklarında, Karacahisar bölgesinde Rumlar yaşamaktadır. Ertuğrul Bey ve Obası Rumlar tarafından tedirgin edilir, bunun üzerine, III. Alaaddin'den sefer için izin ister ve sefer yapıp bölgeyi denetimi altına alır. Zafer haberini Eskişehir'de alan III. Alaeddin Keykubat ise, Dorylaion harabelerinden gelen Eskişehir'in adını "Sultanönü diye koyar ve Ertuğrul Gazi'ye armağan eder.

  Ertuğrul Gazi'nin ise üç oğlu vardır;

  --Osman,

  --Gündüzalp ve

  --Savcı.

  --Bunlardan en küçüğü 1258 doğumlu OSMAN BEY’dir ve Bizans Tekfurlarına (Anadolu Rumelide ki Vali/Hıristiyan Bey) karşı yaptığı savaşlarda elde ettiği başarıları ile ünlenir.

  --Ertuğrul Gazi'nin ölümü üzerine 1281'de obanın başına geçen Osman Gazi, 1284'te Bizanslıların elinde bulunan Kulaca Hisar'ı da topraklarına katar.

  --Anadolu'da yaşanan karışıklardan dolayı, III. Alâeddin Keykubad Moğollar tarafından tahttan indirilir ve yerine II. Gıyaseddin Mesud'u geçirirler.

  --III. Alâeddin Keykubad tahttan indirildikten sonra Tebriz'e gönderilip, yargılanır ve ölüme mahkûm edilir. Fakat eşinin Moğol hanedanından olması sebebiyle hayatı bağışlanır.

  --III. Alâeddin Keykubad yanında görevli bulunanlardan birine ağır sözler söylediği için o kişi tarafından bıçaklanarak öldürülür.

  --III. Alâeddin Keykubad zamanında, Osman Gazi'ye, yaptığı fetihlerden dolayı "Bey", obasına da "Beylik" unvanı verilir.

  --Osman Gaziye Beylik Unvanının tam olarak ne zaman verildiği belli olmamakla birlikte, 1299 tarihinde Osman Gazi birliklerinin İnegöl ve civarını fethetmesinden dolayı, bu tarih Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

  --III. Alaeddin Keykubad'ın 1299'da kaçmak zorunda kalması ile Anadolu Selçuklu Devleti dirayetsiz yöneticilerin elinde kalınca, Osman Bey de hüküm sürdüğü topraklarda BEYLİĞİNİ ilan eder.

  --Birçok tarihçi Beyliğin kuruluşunu 1299 kabul ederken, Tarihçi Halil İnalcık Hoca, kuruluşun 1302 yılında gerçekleşen Koyunhisar Muharebesi ile gerçekleştiğini savunur.

  --Osman Gazi, o dönemde Anadolu'da faaliyet gösteren meslek teşkilatı Ahilerin desteğini de arkasına alır ve teşkilatın lideri Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenir.

  --Osman Gazi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve parçalanmaya başlaması ile ortaya çıkan diğer Türk Beyliklerinin ellerindeki topraklardan çok, Bizans’ın topraklarına yönelir, genişler.

   

  *HORASAN ismi Farsça "hur"(güneş) ve "âsân"(gelen, doğan”) sözcüklerinin birleşimine denir. Güneşin doğduğu yer, Güneş Ülkesi anlamındadır. Geçmişte İran'ın kuzeydoğusunda çok geniş bir coğrafyanın adıydı. Bugün ise, Türkmenistan, Afganistan ve İran toprakları içinde yer almaktadır.

   

  NOT: Son zamanlarda sanal ortamda gördüğüm bilgi kirliliği açıkça çok canımı sıkıyor. Bu ne bir Tarih bilimsel makalesi ne de Tarih bilgisidir. Bu topraklarda yaşayan sıradan okur-yazarın bilmesi gereken bir bilgidir.

  --Bu yazı, kısa bir "Osmanlı Devleti’nin kuruluş öncesi" bilgi notudur. Eksik, yanlış hatta hatalı bilgiler olabilir (ama her bilgi uluslararası tarafsız kaynaklardan check edilmiştir) lütfen bir sataşma ya da çamur atma amaçlı değil, sağlıklı bilgi paylaşımı amaçlı eklemeler olabilir.

   


Yorum Yap