Hayır-hayır bu oyuna gelmeyelim

 • Konuk / Cengiz Gülebay

  Konuk / Cengiz Gülebay Yazı Arşivi
  18 Mart 2017 /   1753 Okunma

  Hayır-hayır bu oyuna gelmeyelim

  16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı yetkilerini diktatoryal bir seviyeye çıkarabilecek referandum için sandık başına gideceğiz. Türkiye bugünkü Anayasal düzeniyle bağımsız, demokratik, sosyal, üniter, özgür, parlamenter ve sosyal bir hukuk devletidir.

  Ancak anayasamız eksiktir, yetersizdir, yoksundur, yani 12 Eylül Anayasası değişmelidir. Fakat, bu değişiklik diktatör yaratmamalıdır.Mevcuttan daha geri, daha kötü olmamalıdır.

  Anayasa değişimi toplumsal mutabakatla yapılmalı, tüm sosyal kesimleri kucaklamalı, bu ülke insanına huzur ve mutluluk, özgürlük ve güven getirmelidir. Bu memlekette kimse işini kaybetmeden, kesinlikle gözaltına alınıp işkence yapılmadan, kendi düşüncesini söyleyebilir, hükümeti eleştirebilir, politika ile ilgilenebilir ve istediği gibi yaşayabilir olmalıdır. Özgürce, Evet yada Hayır diyebilmelidir. İstediğiderneğe, siyasi partiye, sendikaya özgürce kendi iradesiyle üye olabilmeli, muhalefete terörist diyen bir başkan olmamalıdır.Ve tabii ki kadınlar ve erkekler, her din ve mezhep mensubu, her ırk, hükümet yanlıları ve muhalefet yanlıları Anayasamıza göre eşit olmalı, eşit kalmalıdır.

  Kendi değerlerimizi kimseye dayatmamalıyız, Burada yaşayan herkes, biridiğerinin değerlerine saygı göstermelidir, Anayasal özgürlükler için topyekûn bir duruş sergilenmelidir. Herkes için eşit haklar, düşünce özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığı en önemli değerlerimiz olarak kalmalıdır.

  Yukarıda saydığımız tüm değerler bu Anayasa referandumu ile tamamen yok edilmekte ve diktatoryal bir yapı oluşturulmaktadır.

  Her kim ki bu güzel coğrafyada diktatoryal bir yapı istiyorsa, bilsin ki bu yaptığının bedelini evlatlarımız ödeyecektir. 
  Bu referandum evet ile sonuçlanırsa, Evrensel insanlık değerlerimiz, yüzyıllardır biriken toplumsal değerlerimiz, birliğimiz, bütünlüğümüz büyük bir yara alacak ve bu yara kolay kolay iyileşemeyecektir. Hatta binlerce sene etle tırnak olmuş kardeşler biribirine düşman olacak, memleketin bütünlüğü milletin birliği tehdit altına girecektir.

  Bu keskin bir dönemeç, bu büyük bir tuzak, bu kötü bir oyundur. Bu oyuna gelmeyelim, HAYIRdiyelim.


Yorum Yap