RAMAZAN GELDİ...

 • Konuk / Cengiz Gülebay

  Konuk / Cengiz Gülebay Yazı Arşivi
  30 Mayıs 2017 /   4978 Okunma

  RAMAZAN GELDİ...


  Bu kutsal ayda, sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve saygı gibi güzel duyguların da en üst seviyede yaşanmasını temenni ediyorum.
  Referandum, IŞİD, PKK, FETÖ, 15 Temmuz, Soma, Ermenek, Suriye, TEOG, sürgün, sel , haksız tutuklamalar, torba yasalar, 6360, enflasyon, işsizlik, Suriyeli göçmenler, dış borçlar, hırsızlık, yolsuzluk, gaz bombası, polis baskısı, gözaltılar vs. Terör, patlamalar, masum ölümler, geride kötü yıllar bıraktık. Ramazan ayının, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan bütün olumsuzlukların, kötülüklerin yok edilmesine vesile olmasını ve toplum olarak hepimizi ileriye, rahata, huzura, demokrasiye ve mutluluğa taşımasını dilerim.
  Ramazan ayında; Çocuklarımızın geleceği daha aydın, daha demokratik, daha özgür, daha rahat, daha eşit olur. Birbirlerinin diniyle, ırkıyla, cinsiyle, soyuyla, sopuyla, uğraşmak, didişmek yerine; bilimle-akılla gerçeklere, daha aydınlık bir geleceğe nasıl ulaşabileceklerine bakarlar. Okullarında, hayatlarında baskıyla-zorlamayla-diktayla değil, her vatandaşın eğitim hakkına sahip olduğu bilinciyle, eğitimin parasız verildiği ve verilecek eğitimin türünü belirlerken ana babasının fikrinin alındığı özgürlükçü bir ülke olmamıza Ramazan ayının vesile olmasını dilerim.
  Bu Mübarek ayın; Hiç kimsenin ırk, din, dil, siyasi düşünce, mezhep, toplumsal ayrımcılık gibi farklılıklara tabi tutulmadan insan olarak, eşit görülecekleri bir yaşam sağlamasını, Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduklarına göre, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalarını sağlamasını dilerim.
  Herkesin, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin yaşamda bulunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden eşit yararlanmalarını dilerim. Kendisine bir suç yüklenen her vatandaşın, savunması için gerekli güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılacağı bir ülke olmamıza vesile olmasını dilerim.
  Ramazan ayında ve sonrasında, Hiç bir vatandaşın özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılmadığı, şeref ve namusuna saldırı yapılmadığı, Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olacağı, Bu haklarını, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü yaşayabilmesine vesile olmasını dilerim.
  Mübarek günlerin; Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğünün bulunduğu, düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmediği günlere vesile olmasını dilerim.
  Ülkemizin kamu hizmetlerinden ve doğal kaynaklarından sadece yandaşın değil, 80 milyondan biri olarak hepimizin eşit olarak yararlanabileceği nice Ramazanlar dilerim.
  Halkın iradesinin iktidara egemen olmasını ve bu iradenin dürüst seçimlerle siyasi iktidara yansıdığı Mübarek günler dilerim.
  Ramazan ayının; Herkesin toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahip olduğu nice yıllara vesile olmasını dilerim.
  Mübarek günlerin; Her bir vatandaşımızın kimseye el açmadığı, sosyal güvenlik kaynaklarından asgari yaşamını sürdürebileceği desteğin sağlanacağı, Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma, işsizliğe karşı korunma, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücret alabileceği, çıkarını korumak için baskı altında kalmadan istediği sendikaya üye olma hakkının bulunduğu nice yıllara vesile olmasını dilerim.
  Bu Mübarek ayların; Tüm insanlığa, özellikle ülkemiz yöneticilerine ÖNCE İNSAN duygusunu vermesini, vicdanlarını geliştirmesini, Ülkemizde ve Dünyada Hiç kimseye işkence yapılmadığı, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulmadığı ve evrensel hukukun dışında ceza verilmediği, her vatandaşın yasa önünde eşit olduğu ve ayrım gözetilmediği, hiç kimsenin keyfi olarak yakalanmadığı, tutuklanmadığı ve sürgün edilmediği günleri getirmesini dilerim.
  Nefislerin maddi ve manevi olarak terbiye edileceği Ramazan ayının, tüm dünyada yaşanan bütün olumsuzlukların, kötülüklerin yok edilmesine vesile olmasını dilerken, Herkesin Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum.
  Mübarek Ramazan ayında ibadet eden tüm Vatandaşlarımızın, İbadetlerinin kabulünü diliyorum, Ramazan ayının Ülkemiz ve dünyada savaşsız sömürüsüz hakça paylaşım ve adil paylaşım yolunu açan günler getirmesini temenni ediyorum.

  Cengiz GÜLEBAY 


Yorum Yap