MHP ‘ DE TÜZÜK KONGRESİ

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  22 Haziran 2016 /   1819 Okunma

  MHP ‘ DE TÜZÜK KONGRESİ

                    Aylardır tartışılan Tüzük Kongresi, nihayet 19 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

                    Tüzüğün değiştirilmesi, tartışılan Seçimli Olağan Üstü Seçime cevaz vermeyen maddesi yanında, 13 diğer maddesi de değiştirildi.

                    Artık, Seçimli Olağan Üstü Genel Kurul’ un önü açılmış görünüyor.

                     Muhalifler; Genel Merkezin belirlediği 10 Temmuz 2016 tarihinde Seçimli Genel Kurul’ a katılacaklarını açıkladılar.

                     Ancak; Genel Merkezin açıklamalarından, bunun hukuken yargıda tartışılacağı çok net ortaya çıkıyor.

                     Dolayısı ile, 10 Temmuz’ da Seçimli Genel Kurul yapılması mümkün görünmüyor.

                     Genel Merkez;

                     *19 Haziran tarihinin, hukuken geçersiz ve korsan olduğu,

                     *Genel Başkanın katılıp, açılış konuşması yapmadığı,

                     *Gerekli delege sayısının toplanmadığı,

                     *Seçimin; Ankara Valilik Merkezinden, 30 km uzakta yapılmasının tüzüğe aykırı olduğu…

                     gibi nedenlerle kongreyi yargıya taşıyacaklarını beyan ettiler.

                     19 Haziranın bir yargı kararına dayanıp;  hukuki bir süreç olması, bu anlamda Genel Başkan veya görevlendireceği Genel Merkez Yetkilisinin toplantıya katılıp katılmaması veya açılış konuşması yapıp yapmaması, tüzükten sonra yürürlüğe giren BÜTÜN ŞEHİR YASASININ sınırlarının tüm idari sınırları içine alması dikkate alındığında, toplantının şehir merkezinden 30 km uzakta olması, kongrenin sıhhatine bir etkisi olmayacağından, bu nedenler kongrenin iptaline neden olmaz.

                     Yargıda tartışılacak olan delege sayısı, yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamaması ve gündeme eklenen 13 maddenin kongrenin sıhhatine etkisidir.

                    

                     Öte yandan; Genel Merkezin 10 Temmuza ilişkin herhangi bir Kurultay çalışması bulunmuyor.

                     Şayet varsa; bunun resmi kararının ve çağrılarının Olağan Üstü Kongreden 15 gün önce, 25 Haziranda tamamlanmış olması gerekiyor.

                     Bence; Genel Merkez yine yargı yoluna gidecek ve 10 Temmuzda muhaliflerin aday olamayacağı bir kongreyi gerçekleştirmek yolunu seçecektir.

                     Bunun yolu da, her ne kadar tüzükte değişiklik yapılsa da, muhalif adayların disipline sevki ile gerçekleştirilecektir.

                     Bu seferde muhalifler, bu kongreyi yargıya taşıyacaklar, hukuk savaşları Genel Merkezin istediği tarihe kadar sürdürülecek ve bu tarihte Olağan Seçimli Genel Kurul yapılması sağlanacaktır.

                     Mecliste; Milletvekili sayısı bakımından 4.sırada bulunan MHP’ ye kamuoyunun oluşan büyük ilgisi de hayal kırıklığı ile sonuçlanabilecektir.

                     Bu durumda; MHP’de  büyük bir bölünmenin yolu açılacaktır.

                     AKP’ nin Başkanlık senaryolarının da bir bir gerçekleşmesi anlamına gelen bu durum; gerek MHP ve gerekse ülke için büyük vahamet taşımaktadır.

                     Dokunulmazlıklar ve terör üzerinden HDP’ yi, kongreler üzerinden MHP’ yi Meclis dışına itme ve Meclisi 2 partili hale getirme düşüncesi bu şekilde hayata geçecektir.

                     Bu durumda, geriye dönük yapılacak siyasi değerlendirme de,

                     MHP’ yi baraj altına düşürecek davranışların nedeni ve müsebbibi Genel Merkez olacaktır.

                     Bence muhaliflerin kongre talebi olmasa dahi, hali hazır Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetimi ile baraj sorunu yaşayan MHP’ nin, bir seçim sonra barajın altında kalması şaşılacak bir durum değildir.

                     Muhaliflerin kendi arasındaki muhalefetini anlamakta çok güç bir durumdur.

                     Özellikle 10 Temmuz tarihine itibar etmek konusundaki çelişki, bugüne kadar yapılan faaliyetlerin bir çırpıda yok edilmesi anlamına gelmektedir.

                     Görülen o dur ki; Merkez Sağ MHP dışında başka bir adres arayışına girecek ve o hareketin lideri de her kesimin isminde ittifak ettiği Sayın Meral Akşener olacaktır.

                     Bekleyip göreceğiz…

                     Saygılarımla…


Yorum Yap